Encamên lêgerînê
xemxwar rd 1. gamlı, tasalı 2. dertli, dertkeş 3. üzülen
xemxwarî m 1. gamlılık 2. dertkeşlik 3. üzülme
xemxwarin m 1. gamlanma, tasalanma, kaygılanma, endişelenme 2. efkârlanma 3. acılanma, üzülme 4. umursama
xemxwar rd. mutesîr, xemwer, reverkewte