Encamên lêgerînê
xemr şarap.
m 1. şarap 2. şarap rengî
xemra şadimanî mutluluk şarabı
xemrev rd gamsız, kaygısız
xemrevî m gamsızlık, kaygısızlık
xemrevînî m 1. avunç, avuntu 2. rd gam kaçıran, dert kaçıran, dert götüren 3. mec yar, sevgili
xemrevînk bnr xemrevîn
xemrevînok rd 1. gam kaçıran, dert kaçıran 2. mec yar, sevgili yar, sevgili * were ba min xemrevînokê yanıma gel sevgili
xemrî şarap rengi, mor.
m 1. şarabî, mor 2. eflâtun 2. rd eflâtun (bu renkten olan)
xemrik m şarabî, açık mor rengi
xemrîyî rd eflâtunî
xemrok bot/m bir tür ot
xemr mey, şerab
xemrevîn kesê ku bi axaftinên xweş û şirîn xeman ji bîr dibe; aramdêr
(rengdêr) kesê bi axivtinên xwe)û)irîn xema ji bîra mirovî dibe, keyfxwe), pend, :xem hene û xemrevîn jî hene
xemrevînî (navdêr, mê) dilmînî, teselî.
ji: xemrevîn +-î
xemrî di rengê meyê de;
xemr m. mey, serab n.
xemrevandin lg. . mêjeng remnayene, xem remnayene, endîse remnayene
xemrevîndar rd. mêjengremdar, xemremdar, endîseremdar, endîseremnayox
xemrevînî m. teselîye, zerewesîye m.
xemrî n. xumrî, eflatun n.
xemrîyî rd. xumrîyî, eflatunî, xumrîyên