Encamên lêgerînê
xelasbûyîn m 1. kurtuluş 2. kurtuluş (istenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşma) 3. kurtuluş (doğurma) 4. bitiş * piştî xelasbûyîna leyîstikê were mala me oyunun bitişinden sonra bize gel 5. bitiş (sona eriş, tamamlanış) 6. dolma (süre, hesap tamamlanma)