Encamên lêgerînê
xelîn l/ngh 1. içi bayılma, kıyınma, kazınma, burkulma (açlıktan midesi kazınma) 2. içi geçme 3.burkulma (üzülme, sıkıntı çekmek)l/ngh 1. burkulmak (burkma işine konu olmak) 2. çıkmak (yerinden oynamak) * mêrik ketibû û milê wî ji cih xeliyabû adam düşmüş, kolu çıkmıştı 3. yığılmak, yıkılmak, devrilmek * dar xeliyane ağaçlar devrilmiş * bejna te bixele boyun posun devrile 4. kepmek
xelîn (i) m 1. burkulma (burkma işine konu olma) 2. çıkma (yerinden oynama) 3. yığılma, yıkılma, devrilme 4. kepme
bnr helîn
xelîn (iii) l/ngh 1. içi bayılmak, kıyınmak, kazınmak, burkulmak * dilê min dixele içim kıyınıyor (açlıktan midesi kazınmak) 2. içi geçmek * dilê mirov dixele insanın içi geçiyor 3. burkulmak (üzülme, sıkıntı çekmek)
xelîn Xelîn:rûxan
xelîn/dixele/bixele (mîde) li hev ketin, tirş bûn
xelîn lng. . ta dîyene, ameyene tadayene