Encamên lêgerînê
xeşeb m burgu, delgi, matkap
xeşeb kirin l/gh burgulamak
xeşeba nîran nd iğdemir
xeşebkirî rd burgulu, burgulanmış olan
xeşebkirin m burgulama
xeşebnekirî rd burgusuz, burgulanmamış olan
xeşebvan nd/nt matkapçı