Encamên lêgerînê
xûl m 1. kambur (insanlar için) 2rd kambur (kamburu olan) 3.rd kamburlu 4. eğik, meyilli
1) kambur etmek 2) iki büklüm etmek
xûl bûn l/ngh 1. kamburlaşmak, beli çökmek 2. iki büklüm olmak 3. iki büklüm olmak (saygı göstermek) 4. eğilmek (insan için, iş yaparken belini bükmek) * xûl bû erde dest bi kar kir yere eğilip çalışmaya başladı
1) kamburlaşmak 2) eğilmek 3) büklüm büklüm olmak
xûl kirin l/gh 1. kamburlaştırmak 2. iki büklüm etmek 3. eğdirmek
xûlbûn m 1. kamburlaşma, beli çökme 2. iki büklüm olma 3. iki büklüm olma (saygı gösterme) 4. eğilme (insan için, iş yaparken belini bükme)
xûlbûnî m kamburluk
xûlbûyîn m 1. kamburlaşma, beli çökme 2. iki büklüm oluş 3. iki büklüm oluş (saygı gösterme) 4. eğiliş (insan için, iş yaparken belini bükme)
xûlk rd somurkan
xûlkayî m somurtkanlık
xûlke m makara
xûlkirî rd kamburlaştırılmış
xûlkirin m 1. kamburlaştırma 2. iki büklüm etme 3. eğdirme
xûlî (rengdêr) xolî
xûlîpêwerbûn (navdêr, mê) çamek hatin serê mirovî, xwelîpêwerbûn
xûlîpêwerkirin (navdêr) çam bi serî înan, xwelîpêwrkirin
xûlîser (rengdêr) mirovê berataf, mirovê derd bi serî hatîn
xûlq Charakter
Eigenschaft
Gemütsart
Gesicht
xûl m. bûl, kuz, quliz, xûz, nux, kov, guiz, kwîz, kuîz n.
xûl bûn lng. . bûl bîyene, kuz bîyene, quliz bîyene, xûz bîyene, nux bîyene, kov bîyene, war bîyene
xûl kirin lg. bûl kerdene, kuz kerdene, quliz kerdene, xûz kerdene, nux kerdene, kov kerdene, bûlnayene
xûlampara n. qulampare, layikcî, xulampare n.
xûlbûn m. bûlbîyayis, kuzbîyayis, qulizbîyayis, xûzbîyayis, nuxbîyayis, kovbîyayis, warbîyayis n.
xûlke m. koc, darik, meqere, koj n.
xûlkirin m. bûlkerdis, kuzkerdis, qulizkerdis, xûzkerdis, nuxkerdis, kovkerdis, bûlnayis n.