Encamên lêgerînê
xûgî m haraç (bir yerden, bir kimseden zorla alınan para)
xûgî avêtin ser (yekî) haraca bağlamak
xûgî jê stendin 1) birinden) haraç almak 2) (birini) haraca kesmek
xûgî jê xwarin (birini) haraca kesmek
xûgî stendin haraç almak
xûgî xwarin haraç yemek
xûgîdar rd haraçlı
xûgîxur nd/nt haraççı
xûgîxurî m haraççılık
xûgî baca bi zorê; xerac
xûgî m. xoge, xerac, xeraj n.
xûgîdar rd. xogeyin, xeracin
xûgîstendin lg. xoge girewtene, xerac girewtene