Encamên lêgerînê
xîzxîzokî rd 1. hışırtılıca, hırıltılıca 2. hımhımca 3. çatallıca, pürüzlüce (ses için) * dengê xîzxîzokî çatallıca ses 4. m hımhımlık (hımhım olma durumu)
xîzxîzokî rd. lezgin, çatalin (veng)