Encamên lêgerînê
xîzor m kurum (odun, kömür kurumu)
xîzor girtin l/gh kurumlanmak
xîzorgirtî rd kurumlu (kurum tutmuş olan)
xîzorgirtin m kurumlanma, kurumlanış