Encamên lêgerînê
xêr tê de neman 1) hay hayı gitmek vay vayı kalmak 2) (bir şeyden) hayır kalmamak * salek du sal bi şûn de xêr di xanî de namîne bir iki yıl sonra, evden bir hayır kalmaz 3) tadı tuzu kalmamak (veya tadı tuzu bozulmak)
xêr tê de neman (biwêj) qêmeta xwe kêm bûn, ehemiyeta xwe qeyb kirin.
Herwiha: xêr tê nemanBide Ber, xêr tê de nebûn