Encamên lêgerînê
wilo rd 1. öyle (onun gibi, ona benzer) * tiştekî wilo nîn e öyle bir şey yok * ew dîn e, ez naxwazim wilo bim o dellidir, ben öyle olmak istemem 2. h öyle (o yolda, o biçimde, o tarzda) * tu çi wilo tiral tiral digerî öyle tembel tembel gezip dolaşma 3.b öyle (içinde “ne”, “nasıl” gibi sorular bulunan cümlenin sonuna geldiğinde, o cümleden anlatılan şeyin hoş karşılanmadığını anlatır) * ew çi kar e wilo! o nasıl iş öyle! 4.rd öylesi * ev ne mirovekî wilo ye bu adam öylesi bir adam değil 5.rd/h şöyle * nivîseke hema wilo şöyle bir yazı 6.b hakeza
wilo ferz bikin h faraza * wilo ferz bikin ku haya we jê tune bûye ku ev tişt hatiye kirin, hûn çi dihizirin? faraza sizin haberiniz olmadan bu iş yapıldı, ne düşünüyorsunuz?
wilo wilo öyle öyle
wilo ye ya öyle ya
wilo wiha, wisa
1. bi wî awayî (hoker) , wisan, wisa, wesa, wesan, welê, bi wî awayî, bi wî şêweyî, bi wî şiklî, bi wî rengî.
Herwiha: wuloNêzîk, wiha, hosa 2. rabe! (lêker)(Binihêre:) hilo
wilo (adv.) so, thus
wilo also
auf diese Art und Weise
so
solch
wilo rd. hînî, winî, ewcis, hên, hin, otur, hunî, otir, orîs
rd. nîya, winî, anya, hunî