Encamên lêgerînê
wergerandin tercüme etmek, çevirmek.
m 1. çevirme (öteki yüzünü görünür duruma getirme) 2. evirme, tersine çevirme 3. çevirme, tercüme etme (bir dilden başka bir dile aktarma) 4. çevirme, dönüştürme (bir durumdan başka bir duruma getirme) 5. devirme, yıkma 6. alaşağı etme 7. çevirme (hile, dolap, dalevere dürüst olmayan davranışlar yapma) 8. evirme
l/gh 1. çevirmek (öteki yüzünü görünür duruma getirmek) * pelên defterê wergerandin defterin sayfalarını çevirdi 2. evirmek, tersine çevirmek 3. çevirmek, tercüme etmek (bir dilden başka bir dile aktarmak) * min berhem ji Kurdî wergerand Tirkî eseri Kürtçeden Türkçeye çevirdim 4. çevirmek, dönüştürmek (bir durumdan başka bir duruma getirmek) * dixwazin dêrê wergerînin bikin camî kiliseyi camiye çevirmek istiyorlar 5. devirmek, yıkmak * me dar wergerand ağacı devirdik * min dar wergerandibû ağacı yıkmıştım 6. alaşağı etmek * ji ser text wergerandin tahtan alaşağı ettiler 7. çevirmek (hile, dolap, dalevere dürüst olmayan davranışlar yapmak) * gotin çawan li hesabê wê hat wisan wergerand sözü işine geldiği gibi çevirdi 8. evirmek (tiştek)
wergerandin pereyan paraya çevirmek
wergerandina hikûmetê hükümeti devirme, hükümet darbesi
wergerandin/werdigerîne/wergerîne 1. tercume kirin 2. qulibandin 3. hilweşandin
wergerandin to translate
(wergerine) to translate, to reverse
v.t. to transform, translate
v.t. to transform, translate
wergerandin niederreißen
übersetzen
umkippen
umstürzen
wergerandin lg. dêmdayene, qelibnayene, gêr kerdene
lg. çarnayene, tercume kerdene, tadayene, dêlmast kerdene, dêmdayene, çerexnayene, qelibnayene
m. dêmdayis, qelibnayis, gêrkerdis n.
wergerandina hikûmetê n. dêmdayisê hukmatî, qelibnayisê hukmatî, werijnayisê hukmatî n.