Encamên lêgerînê
wel bnr wel weled
wel weled n torunun torunu
wel weledê (yekî) rabûn torunun torunu gelse de
weladet m velâdet, doğum
welam (i) bnr olam
welam (ii) n cevap
welaq nd gölük (at, eşek, beygir, katır gibi yük taşıyan ve binilen hayvan)
welat ülke, memleket, vatan, yurt.
n 1. ülke, vatan, yurt (bir devletin egemenliğinde bulunan toprakların tümü) 2. ülke, yurt, memleket (insanın üzerinde doğup büyüdüğü, yaşadığı yer) 3. ülke (herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge) * ez li welatên paşvemayî digerim dünyanın gelişmemiş ülkelerini geziyorum 4. memleket (iklim ve üretim bakımanda ele alınan bölge) * welatekî sar soğuk memleket 3. memleket (bir ülkede yaşayan bireylerin tümü) * ew bîbika çavê welat e o memleketin göz bebeğidir
welat xweş e, bi welatiyan memleket üzerinde yaşayan insanlarla güzel
welatderî m sınır dışı, hudut dışı
welatderî bûn l/ngh sınır dışı olmak, hudut dışı olmak
welatderî kirin l/gh sınır dışı etmek, hudut dışı etmek
welatderîbûn m sınır dışı olma, hudut dışı olma
welatderîkirin m sınır dışı etme, hudut dışı etme
welatê bav û kalan ana vatan
welatê me çi jê (an jî welatê çimejê) ne âlâ memleket
welatê serek nd başülke
welatê xerîb û xurbetê gurbet eli
welatê xerîban û xurbetê yad eller
welatên bêblok bağlantısız ülkeler
welatên cîhana sêyemîn üçüncü dünya ülkeleri
welatevîn rd/nd yurtsever
welatevînî m yurtseverlik
welatfiroş nd/nt hain, ülkesine ihanet eden
welatfiroşî m hainlik, ihanet, ülkesine ihanet etme
welatger nd/nt seyyah (ülkeleri, memleketleri gezen)
welatgerî m seyyahlık
welathez rd/nd yurtsever
welathezane h yurtseverce
welathezî m yurtseverlik
welatî vatandaş.
nd/nd 1. vatandaş, yurttaş 2. memleketli, hemşeri 3. rd vatanî, yurtsal, yurtla ilgili 4. rd mülkî
welatîbûn m vatandaşlık, yurttaşlık
welatînî m vatandaşlık, yurttaşlık
welatîtî m 1. vatandaşlık, yurttaşlık 2. memleketlilik, hemşerilik
welatparêz yurtsever.
rd/nd yurtsever, vatansever, vatanperver
welatparêzane h yurtseverce
welatparêzî m yurtseverlik, vatanperverlik, vatanseverlik
welatparêzkî h yurtseverce
welatperest nd/nt (aşırı) yurtsever, vatansever
welatperestî m (aşırı) yurtseverlik, vatanseverlik
welatperwer rd/nd yurtsever, vatansever, vatanperver
welatperwerane h yurtseverce
welatperwerî m yurtseverlik, vatanperverlik, vatanseverlik
welayet m 1. velâyet, valilik 2. pîs yetke
welçek m 1. ölçek 2. rd ölçek (herhangi bir ölçek miktarında olan) * du welçek genim iki ölçek buğday
wele bnr weleh
welê h/rd 1. öyle (onun gibi, ona benzer) * tiştekî welê nîn e öyle bir şey yok * ew dîn e, ez naxwazim welê bim o dellidir, ben öyle olmak istemem 2. öyle (o yolda, o biçimde, o tarzda) * tu çi welê tiral tiral digerî öyle tembel tembel gezip dolaşma 3.b öyle (içinde “ne”, “nasıl” gibi sorular bulunan cümlenin sonuna geldiğinde, o cümleden anlatılan şeyin hoş karşılanmadığını anlatır) * ew çi kar e welê! o nasıl iş öyle! 4.rd öylesi * ev ne mirovekî welê ye bu adam öylesi bir adam değil 5. d denli, kadar, derece *welê germ bû ku... o derece sıcak oldu ki..
welê welê öyle öyle
weled n 1. velet 2. velet (çocukları paylarken kullanılır)
weledê zinyayê veledi zina
weledî m veladet, doğum
weleh nd vallahi
weleh xêra xwedê oh ne güzel, oh kebab,
welehî nd vallahi
welehîn nd vallahi, valhahi de
welehînî xwedê Alhahıma
welên (i) m üsteleme, sözle üstüne gitme
welên (ii) m melodi, ezgi
welew b/h velev
welhasil g velhasıl
welhasilê kelam velhasılıkelâm, kısacası
welî n veli,
nd/nt 1. veli (bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu kimse) 2. veli (eren, evliya, ermiş)
welîaht n veliaht
welidandî rd doğmuş, doğurulmuş olan
welidandin m doğurma
l/gh doğurmak
welidî rd doğmuş
welidîn m 1. doğma 2. doğum, doğuş
lngh doğmak (dünyaya gelmek) * zarok welidî çocuk doğdu
welînîmet nd/nt velinimet
welîtî m 1. velilik 2. velilik, ermişlik
welo bnr wilo
welwele m velvele
welwele rakirin velveleye vermek
wel axirî, wel aqubet (biwêj) a girîng dawî ye. kes nizane kî we bikeve rewşeke çawa. zehf zêde mezin xeber nedin, wel axiri, wel aqubet.
wela (hoker) bi Xwedê, sond bi Yezdan.
Herwiha: welah, welahî, wele, wella, wellah, wellahî, welle, welleh, wellehî, wala, walah, walahî, walla, wallah, wallahî.
Bide ber: yela.
ji: Ji erebî, têkildarî Ellah
welam (soranî) (navdêr) bersiv, cewab, cab, bertek, reaksiyon, bedel, berdêl.
Bikaranîn: Lêker: welam dan. Navdêr: welamdan.
Herwiha: wilam, wulam.
Bide ber: belam, xulam, wulax
welam dan (lêker)(Binihêre:) welam
welamdan (navdêr, mê) (Binihêre:) welam
welaq 1. hespê ku ne ader e 2. sewalên sere yên malê; terîş
welat 1. memleket 2. niştiman *“welatê neyaran, bi buhistan e”
(navdêr, nêr) niştiman, dewlet, weten, memleket, war, dewal: Kurdistan welatê kurdan e. milk, erazî.
Herwiha: wilat. Tewandî: welatî welêt.
Bide ber: ax, bajarr, cih, cîhan, der, dever, dinya, eyalet, gund, herêm, navçe, parêzgeh, parzemîn, wîlayet, xak, zemîn.
ji wêjeyê: Welatê min tu yî bûka cîhan îHemî bax û bihuşt û mêrg û kanî Şepal û şeng û şox û naz û gewr îGelek şêrîn û rind û pir ciwan î Serî taca Selahedînê Kurd îEnî roj e di birca asîmanî Du birhên te kevanê Rustemê ZalDu zulfên te ji tîrên qehremanî.
ji: hevreha soranî وڵات (wiłat), herdu ji wîlayet ji erebî ولاية (wilayet), ji eynî rehî: walî, welayet, eyalet, ewliya, welî, mewla, mewalî, mal....
Bikaranîn: Lêker: welat berdan. Navdêr: welatberdan.
: bêwelat, bêwelatî, hemwelatî, hevwelatî, hevwelatîtî, welatevîn, welathez, welathezî, welatî, welatparêz, welatparêzane, welatparêzî, welatperwer, welatperwerî, welatî, welatîbûn, welatîtî, welatvan, welatvanî. Bi soranî: wilatBi zazakî, welat
welat berdan (lêker)(Binihêre:) welat
welat girtin (lêker)(Binihêre:) xelat
welatberdan (navdêr, mê) (Binihêre:) welat
welatderî kirin (navdêr, mê) dersînorî kirin, dertixûb kirin.
ji: welat +-derî + kirin
welatê kurdan (navdêr, mê) Kurdistan.
ji: welatê kur +-dan
welatê xerîbiyê 1. penaberî 2. qurbetî
welatfiroş (navdêr, mê) xaîn.
ji: welat +-firoş
welatfiroşî (navdêr, mê) xaînî.
ji: welat +-firoşî
welatger (navdêr, mê) rêbar, rêbwar, rewi, rêvingî, rêberî, rêwîk.
ji: welat +-ger
welatgirtin (navdêr, mê) (Binihêre:) xelat
welathez (navdêr) kesên ji welatê xwe yan ji welatekî hez dikin.
Herwiha: welatperwer, welatperist, welatyar.
Hevwate: niştimanparêz, niştimanperwer, niştimanperist.
Bide ber: neteweparêz, neteweperist, neteweperwer.
ji: welat + hez.
: welathezî
welathezî (navdêr) hezkirina ji welat, evîna hemberî welatekî de
welatî 1. hemwelatî 2. hembajarî 3. memleketî *“welat xweş e, bi welatiyan”
(navdêr) welatvan, kesên bi qanûnî şêniyên ango rûniştvanên welatekî (bi taybetî yên mafdar in di hilbijartinan de dengê xwe bidin û herwiha pasporta wî welatî ji xwe re bidin çêkirin): Mafê hevwelatiyan heye di hilbijartinên perlemanî de deng bidin lê yê biyaniyan nîne. sivîl, ne rayedar yan karmendên dewletê, ne leşkerî yan polîs: Sê polîs û du hevwelatî hatin kuştin. hevwelatî, kesên ji heman welatî: Ew hevwelatiyê min e. (Ew jî ji wî welatî ye yê ku ez jê me.).
Bide ber: hevwelatî, welatvan.
ji: welat+ -î.
Bikaranîn: Lêker: welatî bûn, welatî kirin. Navdêr: welatîbûn, welatîkirin, welatînî Rengdêr: welatîbûyî, welatîkirî.
: welatîtî
welatî bûn (lêker)(Binihêre:) welatî
welatî kirin (lêker)(Binihêre:) welatî
welatîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) welatî
welatîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) welatî
welatîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye welatî kirin
welatîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) welatî
welatînî (navdêr) welatîbûn.
ji: welat
welatiyê qaşo xwedîgiravî ew jî ji wî welatî ye
welatname (navdêr, mê) giroveyên welatîyan, paseport, nasnameya welatî
welato tu li min heram bî (biwêj) edî ez li vir namînim. hema derna ku min ew rewş dît, uûn got, welato tu li min heram bî û ez ji wir çûm.
welatparêz niştimanperwer
(navdêr) kesên welatê xwe yan welatekî diparêzin, kesên bo azadiya welatê xwe yan welatekî tê dikoşin, kesên ji welatê xwe hez dikin.
Herwiha: welathez, welatperwer, welatperist.
Hevwate: niştimanparêz, niştimanperwer, niştimanperist.
Bide ber: neteweparêz, neteweperist, neteweperwer.
ji: welat + -parêz.
: welatparêzî. Bi soranî: wiłatparêz
welatparêzane (rengdêr) bi awayekî welat, welatparêzkî, welatperwerane, nîştimanperwerane.
ji: welat + -ane
welatparêzî (navdêr, mê) welatperwerî, niştimanperwerî, neteweperwerî, neteweparêzî, neteweperistî, patriyotîzm, hezkirina ji welatê xwe û xwestina xwefîdakirina bo welatê xwe, parastina welatê xwe ji dijminan.
ji: welatparêz + -î yan welat + -parêzîMinak, Welatparêziya kurd tu caran qalib û carçoweyek nîjadparêziyê wernegirtiye û dijminatiya nîjadî ji xwe re nekiriye armanc
welatparêzkî (navdêr, mê) welatparêzane, welatperwerane, nîştimanperwerane.
ji: welatparêz +-kî
welatperist welatperwer
welatperwer (navdêr) kesên welatê xwe yan welatekî diparêzin, kesên bo azadiya welatê xwe yan welatekî tê dikoşin, kesên ji welatê xwe hez dikin.
Herwiha: welathez, welatparêz, welatperist.
Hevwate: niştimanparêz, niştimanperwer, niştimanperist.
Bide ber: neteweparêz, neteweperist, neteweperwer.
ji: welat + -perwer.
: welatperwerî. Bi soranî: wiłatperwer
welatperwerane (rengdêr) welatparêzane, welatparêzkî, nîştimanperwerane.
ji: welatperwer +-ane
welatperwerî (navdêr, mê) welatparêzî, niştimanperwerî, neteweperwerî, neteweparêzî, neteweperistî, patriyotîzm, hezkirina ji welatê xwe û xwestina xwefîdakirina bo welatê xwe, nasyonalîzm, niştimanparêzî.
ji: welatperwer + -î yan welat + -perwerî
welatvan (navdêr) kesên bi qanûnî şêniyên ango rûniştvanên welatekî (bi taybetî yên mafdar in di hilbijartinan de dengê xwe bidin û herwiha pasporta wî welatî ji xwe re bidin çêkirin).
Hevwate: hevwelatî, welatî.
ji: welat + -van.
: welatvanî
welatvanî (navdêr, mê) karê welatvanan.
ji: welatvan + -î
welê wisa *“ba çawa tê bênderê, welê bide ber bê”
1. bi wî awayî (hoker) , wisan, wisa, wilo, bi wî awayî, bi wî şêweyî, bi wî şiklî, bi wî rengî.
Herwiha: wilêNêzîk, wiha, hosa
weled ewlad, zarok
(navdêr, nêr) zarrok, biçûk, kurr, law, gede, sebî, zarrokê nêr.
Bide ber: beled .Binêre.
Herwiha: welî, welîd.
ji: ji erebî ولد (weled: kurr, zarrok), hevrehên din ji erebî wîlad, mîlad, weled, welidandin, welidîn, hevreha ji aramî yelda, hevreha aramî ܘܠܕ (w-l-d-: welidandin) û îbrî ילד (y-l-d-: welidandin)... hemû ji proto-samî walad- (ji dayik bûn).
: ewlad, weledzina, welidandin, welidandî, welidiyayî, welidî, welidîn, welidîner
weledzina (navdêr) kesa/ê ji jinek û zelamek ne jin û mêrên hev çêbûye, kesa/ê pirr şatir yan şeytan yan fêlbaz.
Herwiha: weledzîna.
Hevwate: bîjî, heramzade, pîç, xwînheram.
ji: weled + zina.
: weledzinayane, weledzinayî
weledzinatî (navdêr, mê) pîçî, bîjîtî, bîjetî, heramzadetî
weledzinayane (rengdêr) bi awayekî weledzina.
ji: weledzina + -ane
weledzinayî (navdêr, mê) rewşa weledzinabûnê.
ji: weledzina + -yî
weleh (hoker) bileh, tileh, bi Xwedê
weleh ku tu osmanî, çemê perê (biwêj) madem ku wisa ye, tu ji wan î, de veca bibîne halê xwe. weleh ku tu osmanî, çeme pere. madem ku tu kitre we qehpike yî, de îja bigire xwe, (bnr. çîrok)
welehî (navdêr, mê) welehîn.
ji: weleh + -î
welehi serê bend di destê pûştekî de ye (biwêj) yekî ku xirabiye dike heye lê ka we dawî çawa be. we kî ku mezinan gotiye, welehî serê bend di deste pûştekî de ye, vî kare min jî dinek tevlihev dikin, li ka we çawa be. (bnr. çîrok) Meleyek nû te gundekî. Li mizgefte piştî ku muezîn sureyen Qurane dixwîne mela jê re dibêje: hevalê delal, tu gelek cihan çewt dixwînî. Dive wer nehe, tu jî dizanî ku Quran çewt xwendin guneh e. Mnezîn dipej irine dibêje: Dihc ku wer he, lê ka em çawa hikin? Mela dibêje: em ê hendekî bi finge te ve girê hidin. Dema ku te çewt xwend, ez ê bend kaş bikim, tu de bizanibî ku çewt e, tu de ji nû ve rast bikî Mnezîn dibêje temam. Dema ku mnezîn derdikeve cihê xwe, dest bi xwendine bike, dibêje: Gelî mumînên delal, ez ê niha ji we re sureya Qafe hixwînim. Hema di we deme de gundiyekî ku ji bo nimeje derbasî pêş dibe linge wî li bend dikeve û bend te kişandin. Mnezîn li dor xwe meze dike û nizane ku çi bibeje. Ve care diguhurîne û dibêje: ez ê niha ji we re sureya Kefbixwmim. Ji ber ku şûna qaf dibêje kef, ve care jî mela bendê ling dikişine. Mnezîn lap xwe şaş dike, hers dibe û dipeqe: Welehî serê bend di deste pûştekî de ye.
welehîn (lêker)welehî.
ji: weleh +-în
welêt (navdêr)(navdêr, nêr) forma tewandî ji welat.
ji wêjeyê: Amed bi ser dicle de giriye bi her du çavane got, çi şermeke mezin e giran e li başûrê welêt xelkê me bûye perîşan e, ji helbesta zînê ya Şahîn Soreklî.
Herwiha: welatî
welew (hoker) gerçi, tevî ku, herçend e ku, dîsan jî: Divê em zilmê li wan nekin welew ku wan zilm li me kiriye jî!, rexma, rexmen.
Bide ber: wele, welê Ji ji erebî.
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: وه‌له‌و
welhasil werhasil
welî qencê Xwedê *“ji weliyan dikeve xwelî, ji xweliyan dikeve welî”
(navdêr) dayika kesekî yan bavê wî yan kesek din yê ku wek dêbav jê berpirs e, ewliya, qenc, mirovên pîroz, mirovên ku di nik Xwedê bijare tên hesibandin.
Bide ber: weled, Welîd.
ji wêjeyê: Dema ku meriv ji bajarê Kabûlê biçe Bamyanê, li ser rê, li cihekî ku jê re Upîyan tê gotin, gorreka gelek dêrîn a weliyekî heye. Dibêjin, kesên ku kûçikên har ew gez kiribin tînin ser vê ziyaretê..
ji: Ji erebî.
: weliyane, welîtî
welîd (navdêr, nêr) navek zelaman e.
Bide ber: weled.
ji: Ji erebî: nûwelidî, nûhatî, nûzayî, zarrok
welidandî (rengdêr) welidî, ya/yê ku hatiye welidandin.
ji: welidandin
welidandin (lêker)(navdêr, mê) zayîn:(zarrok) anîn dinyayê, Xwedê zarrok danê, zarrok jê peyda bûn.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: وه‌لداندن. Tewîn: -welidîn-.
ji: ji erebî w-l-d- + kurdî -andin, binêre: weled.
welidî (rengdêr) jidayikbûyî, zayî, hatî dinyayê, Xwedê dayî.
Herwiha: welidiyayî.
Têkildar: welidandî.
ji: welidîn.
: newelidî
welidîn (lêker)û(navdêr, mê) ji day bûn, Xwedê dan, hatin dinyayê, zan, bûn, çêbûn: Kurrê we kengî welidiye?, ji dayik bûn.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: وه‌لدین.
Herwiha: welidan, welidiyan, welidîyan, welidyan. Têkilî: weled welidandin tewlîd mewlîd mîlad. Tewîn: -welid-.
ji: ji erebî w-l-d- + kurdî -andin, binêre: weled..
ji: weled + -în.
: welidî, welidîtî, welidiyayî, welidiyayîtî
welidîyene (Zazaki) (lêker) welidîn
welidnayene (Zazaki) (lêker) welidandin
welidnîyayene (Zazaki) (lêker)hatin welidandin
welîehd (navdêr, nêr) kurrê ku dê piştî mirina babê xwe yê paşa cihê wî bigire û bi xwe bibe paşa.
Herwiha: welîahd.
ji wêjeyê: Dema min pêwendî û pevgirêdanên kurd û swêdiyan ên bihurî raçav dikir, nûçeyeke piçûk bi navê Welîahdê Derewîn (En falsk kronprins) gelek bala min kişandibû. Nûçe di sala 1925an de li medya ewropî de belav bûye û her wisa jî medya swêdî cîh daye vê nûçeya balkêş. Angorî vê nûçeyê kesekî ko demeke dirêj li Berlînê maye, gotiye ko ew kurê mezin ê mîrê Kurdistanê ye. Paşê hatiye eşkere kirin ko ev yek ne rast e, ev kes terzîyekî misirî ye, ji ber gelek tiştên xirab û sûcan berê hatiye mehkum kirin û ji Elmanyayê jî hatiye avêtin.(Rohat Akakom, li gor Nefel.com, 12/2006).
ji: Ji erebî.
: welîehdî, welîehdîtî, welîehdtî
welîehdî (navdêr, mê) rewşa welîehdbûnê.
ji: welîehd + -î
weling (hewramî) (navdêr) pel, pelg, belg
welîtî (navdêr, mê) rewşa welîbûnê, qencî, ewliyatî, pîrozî, salihî.
ji: welî + -tî
weliyane (rengdêr) bi awayekî welî.
ji: welî + -ane
welwele (navdêr, mê) şemate, pevçûn, xirrecirr, lêkketin, lihevketin, lihevxistin, helwele, şawşaw, arbede
welwele rakirin (lêker)raise hell, kirin birebir, kirin xirecir, alozî deranîn, waweylê.
ji: welwele + rakirin
welcome bi xêr hatî
well baş
qenc
çak
çê
well done! bijî
well known binavûdeng
well read gelek zane, gelek xwende.
well to do dewlemend, halûwext xweş, maldar.
welldone 1. Pir baş e, eferim 2. baş pijiyayî
wellspring çavkanî
welltodo dewlemend, hal û wextê (yekî) li rê bûn.
welat country
(m.) motherland, country
m. country
m. (obl. welêt) country, homeland.
welatên pêşketî developed countries
welatên pêşkev developing countries
welatên rojava western countries
welathez lover of the homeland, patriot.
welatî citizen
citizen
(n.) compatriot
citizen
welatparêz defender of the homeland, patriotic).
welatparêz, welatperwer patriot
welatparêzî, welatperwerî patriotism
welatperwer patriot
wele = welle
= welle
welê thus, like that
weleh = welê
= welê
welidîn (bivelîde) to be born
welle by God
welch unglück! mixabin
welche
kîjan
welcher
kîjan
welches
kîjan
welle mewc
mewcan
pêl
wellen, sich ~ pêl dan
welpe kudik
kudî
welt alem
cîhan
cîhan
dinê
dinya
dinya
welt... mur
weltall çerx
gerdûn
weltanschauung bîrûbawerî
weltbürger cîhanperwer
weltende axirdewran
axirzeman
weltliebhaber cîhanperwer
weltmännisch dinyadîti
weltuntergang mahşer
mehşer
qîyamet
welat Heimat
Heimatland
Land
Vaterland
welatî Bürger
welatn Land
welatparêz Patriot
welatvan Bürger
welê also
so
solch
solche
weled Bankert
Kind
welgerandin niederreißen
umkippen
umstürzen
welî Heiliger
Knecht Gottes
welidandin gebären
hervorbringen
niederkommen
zur Welt bringen
welidîn gebären
geboren werden
welat n. welat, weten, wilat, memleket n.
welatê bav û kalan welatê pî û kalikan, warê baw û kalan
welatên cîhana sêyemîn welatên cîhanî yê hîrêyine, welatên cîhanê hîrêyinî
welatevîn rd. welatperwer, welatsîn, welatparêz, welathes
welatevînî m. welatperwerîye, welatsînîye, welatparêzîye, welathesîye, welatheskerîye, welatparêzênî, welatperwerênî, welathesênî m.
welathez rd. welatperwer, welatsîn, welatparêz, welathes, welathesker
welathezî m. welatperwerîye, welatsînîye, welatparêzîye, welathesîye, welatheskerîye, welatparêzênî, welatperwerênî, welathesênî m.
welatî rd. welatî, welatên
m/n. hemwelat n.
welatîtî m. hemwelatîye, hemwelatênî m. *jiderveyî welat teberê welatî ra
welatparêz rd. welatperwer, welatsîn, welatparêz, welathes, welathesker
welatparêzane rd. welatperwerkî, welathesane, welatsînane, welatparêzane, welatperwerane, welatheskî, welatparêzkî
welatparêzî m. welatperwerîye, welatsînîye, welatparêzîye, welathesîye, welatheskerîye, welatparêzênî, welatperwerênî, welathesênî m.
welatparêzkî rd. welatperwerkî, welathesane, welatsînane, welatparêzane, welatperwerane, welatheskî, welatparêzkî
welatperwer rd. welatperwer, welatsîn, welatparêz, welathes
welatperwerane rd. welatperwerkî, welathesane, welatsînane, welatparêzane, welatperwerane, welatheskî, welatparêzkî
welatperwerî m. welatperwerîye, welatsînîye, welatparêzîye, welathesîye, welatheskerîye, welatparêzênî, welatperwerênî, welathesênî m.
welê rd. hînî, winî, ahên, ewcis, hin, otur, hunî, otir, oris
rd. nîya, winî, anya, hunî
welehî rd. bîlahî, wilahî, tîlahî, wulahî, wile n.
welhasil welhasil, a peyene, axrî, a soxnîye, werhasil, elhasil
welî m/n. welî n.
n. xows, xos, ewlîya, elhaq, êr, welî n.
welidîn lng. . bîyene, doman bîyene, weledîyene, virazîyene, rira bîyene
m. bîyayis, domanbîyayis, weledîyayis, virazîyayis, rirabîyayis n.
welîsork m. tiramî., tirafe, terafe, tiranî, tramî., turam m.
wel (m) bakınız: wele (m)
wela bakınız: willayî
welade (m) bağ kulübesi
weladeke (m) bağ kulübesi
weladeki (m) bakınız: weladeke (m)
weladi (m) bakınız: welade (m)
welaqi (m) bakınız: golîge (m)
welat ülke
vatan
(n) ülke, vatan, yurt
welatê xerîbî (zh) yabancı ülkeler
welato ecnebî (n) yabancı ülke
welato pêse (n) bakınız: welato pêşe (n)
welato pêşe (n) yabancı ülke
welato xerîb (n) yabancı ülke
welatperwer yurtsever
-e, yurtsever
welç (n) bir “welçeke” (42, 40 veya 20 kg) miktarında tahılın ekilebileceği arazi
(m) 1)b. welçeke (m) 2)b. welç-I (n)
welcax (n) bakınız: olacax (n)
welçêg (n) bakınız: welçeke (m)
welçeg (m) bakınız: welçeke (m)
(n) bakınız: welçeke (m)
welçegi (m) bakınız: welçeke (m)
welçek (m) bakınız: welçeke (m)
welçeke (m) 42, 40 veya 20 kg ağırlığında bir tahıl ölçüsü
welçeki (m) bakınız: welçeke (m)
weldane (m) bakınız: weledane (m)
weldîyayene bakınız: welidîyayene
weldyayene bakınız: welidîyayene
wele (m) 1)kül 2)toprak
bakınız: willayî
(n) bakınız: weyra (n)
welecax (n) bakınız: olacax (n)
weledane (m) kül tablası
weledîyayene bakınız: welidîyayene
weleh bakınız: willayî
weleke (m) 1)taneleri küçücük olan kar 2)tipi, kar fırtınası
weleki (m) bakınız: weleke (m)
(m) bakınız: welweleke (m)
welenge (m) büğelek, bevelek, böğelek, büğe, bükelek, büve, büvelek, nokra sineği, iğrice, gübre sineği, güğüm sineği
welenge kerdene bükelemek, büğelemek (büğeleğin -özellikle baharın- sığırı sokmasıyla bu hayvanların alabildiğine koşması)
welet (n) bakınız: welat (n)
weli (m) bakınız: wele (m)
welî (m) bakınız: wele (m)
welidîyayene doğurmak (insan için), doğum yapmak
welidyayene bakınız: welidîyayene
welik (m) bakınız: weleke (m)
welike (m) bakınız: weleke (m)
weliki (m) bakınız: weleke (m)
welladi (m) bakınız: welade (m)
wellaqi (m) bakınız: golîge (m)
welle bakınız: willayî
welleh bakınız: willayî
welli (m) bakınız: wele (m)
wellîngtin (n) Wellington
welwele (n) gürültü patırtı, hengâme, şamata
welweleke (m) hortum
welweliki (m) bakınız: welweleke (m)