Encamên lêgerînê
wehc m hararet (susama, susuzluk) * çay, wehca meriv dişikêne çay, harareti giderir
wehca (yekî) pir bûn hararet basmak (çok susamak)
wehca (yekî) rabûn hararet basmak (çok susamak)
wehca (yekî) rakirin hararet vermek
wehca (yekî) şikandin hararet kesmek (veya söndürmek)
wehca xwe şikandin susuzluğunu gidermek
wehcar n alet, araç
wehcdar rd hararetli
wehcdar bûn l/ngh hararetlenmek
wehcdar kirin l/gh hararetlendirmek
wehcdarbûn m hararetlenme
wehcdarbûyîn m hararetleniş
wehcdarkirin m hararetlendirme
wehc m. wekewkerîyayis, teysanîye n.