Encamên lêgerînê
weşîn (ii) l/ngh 1. dökülme 2. saçalanma 3. kopma (çok ağrıma) 4. fel arınma (günahlardan arınma, ruh tutkulardan temizlenme)
l/ngh 1. dökülmek 2. saçalanmak 3. kopmak (çok ağrımak) * tiliya min tê biweşe parmaklarım koptu 4. fel arınmak (ruh tutkulardan temizlenmek)