Encamên lêgerînê
wê (ii) c 1. şu (bükünlü halde işaret zamiri, dişil için) * li ber wê malê şu evin önünde 2. şu, şunu (biraz uzakta olan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan gösterme sıfatı) * hûn dikarin careke din wê bibêjin? şunu bir daha söyler misiniz? 3. şurası (üzerinde durulan, konuşulan konuyu açıklayıcı, tamamlayıcı olarak kullanılır) * hûn wê ji bîr mekin ku nezanî rê dide gelek felaketan şurasını unutmayın ki bilgisizlik her türlü felâkete yol açar