Encamên lêgerînê
vuru pitpit, hilavêtin, lêxistin, lêdan (pitpitîna dil) biy/m
pitpit, hilavêtin, lêxistin, lêdan (pitpitîna dil) biy/m
vurucu hingivîner, lêder, lêxer, nîşangir rd
hingivîner, lêder, lêxer, nîşangirrd
vurucu güç 1) hêza lêder, yekîneya nîşangir Işk 2) yekîneya nîşangir (di saziyeke şarwer de)
1) hêza lêder, yekîneya nîşangir lşk 2) yekîneya nîşangir (di saziyeke şarwer de)
vuruk l. çelexwarî, weribandî 2. hingaftî, hingivandî, lêxistî, lêdayî rd
1. çelexwarî, weribandî 2. hingaftî, hingivandî, lêxistî, lêdayî rd
vurulma hingivîn m
hingivîn m
vurulmak 1. hatin hingaftin, hatin kutan, hatin lêxistin, hatin lêdan, hatin gemişandin l/tb 2. dil ketin (yekî), dil berdan (yekî) (mec) l/b w 3. hingivîn l/ngh
1. hatin hingaftin, hatin kutan, hatin lêxistin, hatin lêdan, hatin gemişandin l/tb 2. dil ketin (yekî), dil berdan (yekî) (mec) l/bw 3. hingivîn l/ngh
vurunmak 1. li xwe xistin, li xwe dan l/bw 2. li xwe kirin l/bw, xwe nuximandin l/gh, cil wergirtin l/gh
1. li xwe xistin, li xwe dan l/bw 2. li xwe kirin l/bw, xwe nuximandin l/gh, cil wergirtin l/gh
vuruş 1. derb, lêdan, lêxistin 2. şelp, lêdan, lêxistin mzlc 3. lêdan, lêxistin tek 4. pên *serbest vuruş pêna azad a yekser sp/m
1. derb, lêdan, lêxistin 2. şelp, lêdan, lêxistin mzk 3. lêdan, lêxistin tek 4. pên * serbest vuruş pêna azad a yekser sp/m
vuruşkan şerûd, şerok, pevçok rd
şeržd, şerok, pevçok rd
vuruşkanlık şerûdî, şerokî, pevçokî m
şerždî, şerokî, pevçokî m
vuruşma 1. lihevxistin, lihevdan, pevçûn, qewxekirin, qirênkirin 2. şerkirin, lihevxistin m
1. lihevxistin, lihevdan, pevçûn, qewxekirin, qirênkirin 2. şerkirin, lihevxistin m
vuruşmak li hev xistin l/bw, li hev dan l/bw, qewxe kirin l/gh, qirên kirin l/gh 2. şer kirin l/gh, li hev xistin l/bw
li hev xistin l/bw, li hev dan l/bw, qewxe kirin l/gh, qirên kirin l/gh 2. şer kirin l/gh, li hev xistin l/bw