Encamên lêgerînê
virtoqî rd cıvık (kimse)
virtoqî bûn l/ngh cıvıklaşmak
virtoqî kirin l/gh cıvıklaştırmak
virtoqîbûn m cıvıklaşma
virtoqîkirin m cıvıklaştırma
virtoqîtî m cıvıklık
virtoqî kesê ku tevgerên wî neçê ne