Encamên lêgerînê
vereşîner rd/nd kusturucu * îlaca vereşîner kusturucu ilâç