Encamên lêgerînê
verb lêker
verbal devkî
verbena şahpesend.
verbose tije gotinên vala
verbosely li gel ku ne pêwist e û ne hewce ye dîsa jî bi gotinên vala û nepêwist, zêde kirin/dirêj kirin.
verboseness gotinên vala, zêde û bêhewce.
verbosity zûdebûna peyvên bêhewce û beredayî
verb lêker
verbal bi devkî
bidev
verbannen nefî kirin
verbannt werden nefîbûn
verbannung mişext
nefî
sirgomge
sirgûnî
verbergen kemîndanîn
veşartin
veşartin >ve...şêr>
verbessern geşepêdan
sererast kirin
sererastkirin
verbeugen, sich ~ daqûl bûn
daxul bûn
xwar kirin
verbeugen, sich ~ (beim gebet) sicûd birin
sucde birin
verbieten çikandin <çikîn>
herimandin
qedexe kirin
qedexekirin
rê girtin
verbinden anîn pê
bestîn (dibestîne
bibestîne)
cebirandin
girêdan
qefilandin
rêsandin
risandin
verbinden mit li ... girê dan
verbindung peywendî
têkilî
verblüffen şaş kirin
verblüfft ecêbmayî
heyran
metal
metel
methel
verblüfft sein heyirîn
verblühen çilmisîn <çilmis>
verbot qedexe
verboten heram
qedexe
verbrauchen çikîn <çik>
çikyan <çik>
verbrechen guneh
tawan
verbreiten belî kirin
vedan
verbreiten, sich ~ belav bûn
xwe guhezandin
verbrennen kizirandin
şewitandin
şewitîn
verbringen buhêrî
bihurîn
derbas kirin
verbunden bendewar
girêdayî
verbünden gihandin hev
verbundenheit minet
mînet
peywendî
pêwend
pêwendî
verba karşı
karşısında
(n) harman savrulurken biriken çok ince saman
karşı, karşısında Verba mi vindeto qisey keno. (Karşımda durmuş konuşuyor.)
verba mi vindeto qisey keno Karşımda durmuş konuşuyor
verbend (n) palanın geri kaymasını önlemek için ön kısmına bağlanan ip
verbendik (n) önlük