Encamên lêgerînê
vêsih m 1. dinlenme, mola 2. rz durak (cümle sonundaki nokta) 2. mzk durak, es (bir ülçü uzunluğunda susma) 3. rz durak, es (konuşmada, anlamın gerektirdiği biçimde kelimeler arasındaki ses kesintisi)
vêsihan m dinlenme, mola
vêsihandî rd dinlendirilmiş
vêsihandin m dinlendirme
l/gh dinlendirmek
vêsihî rd dinlenmiş, istirahat etmiş olan
vêsihîn m 1. dinlenme 2. duraklama (hareket durumundaki bir şey, kısa bir süre için durma veya arada bir durma) 3. duraksama, duraklama (teredüt etme, ses çıkarmama)
l/ngh 1. dinlenmek 2. duraklamak (hareket durumundaki bir şey, kısa bir süre için durmak veya arada bir durmak) 3. duraksamak, duraklamak (teredüt etmek, ses çıkarmamak)
vêsih m. raaras, bîhne, adel, mabeyn, edal n.