Encamên lêgerînê
unterstützen arîkarîkirin
înan <în>
piştgirtin
unterstützen, sich gegenseitig ~ mil dan hev