Encamên lêgerînê
uf ûf b
ûfb
uf olmak biv bûn, ciz bûn (di zimanê zarokan de)
biv bûn, ciz bûn (di zimanê zarokan de)
ufacık qicikî, biçûçik, qicûcik, kiçikî, hûrikî rd
qicikî, biçûçik, qicûcik, kiçikî, hûrikîrd
ufacık tefecik hûrhûrkî, cancankî, qicûcankî rd
hûrhûrkî, cancankî, qicûcankî rd
ufak 1. qicik, hûr, hûrik, kiçik, qij, qic, qincik, liwîr, biçûçik *ufak ev mala biçûçik rd 2. biçûk (kesê ku ji aliyê jî û temen ve hîn biçûk e) rd 3. biçûk, negirîng, pir hindik *ufak bir ameliyatla kurtulacaksın bi emeliyatekî biçûk tu dê xelas bibî (mec) rd 4. biçûk (ji aliye paye û pileyê ve)
1. qicik, hûr, hûrik, kiçik, qij, qic, qincik, hwîr, biçûçik * ufak ev mala biçûçikrd 2. biçûk (kesê ku ji aliyê jî û temen ve hîn biçûk e)rd 3. biçûk, negirîng, pir hindik * ufak bir ameliyatla kurtulacaksın bi emeliyatekî biçûk tu dê xelas bibî (mec)rd 4. biçûk (ji aliyê paye û pileyê ve)
ufak çapta li gor çapana xwe, li gorî eslê xwe hîn biçûk
li gor çapana xwe, li gorî eslê xwe hîn biçûk
ufak doğramak piço piço kirin yarma danhûrik
ufak gözlü çavnûtik para pereyê hûr
çavnûtik
ufak para pereyê hûr
ufak tefek 1) hûrik mûrik (ji bo heyberan) 2) negirîng, biçûçik 3) hûrik, hûrhûrk, tepik, qucîcan *kapımda ufak tefek bir kadın duruyor li ber deriye min jinikeke hûrikî dipê
1) hûrik mûrik (ji bo heyberan) 2) negirîng, biçûçik 3) hûrik, hûrhûrk, tepik, qucîcan * kapımda ufak tefek bir kadın duruyor li ber deriyê min jinikeke hûrikî dipê
I) Hûrik mûrik. (ji bo heyberan) II) Ne girîng. III) Hûrik. Hûrhûrik. Qicûcanî.
ufak ufak 1) hino hino 2) piço piço, hûrik hûrik
1) hino hino 2) piço piço, hûrik hûrik
ufak ufak doğramak piço piço kirin
ufak yarma danhûrik
ufakça hûrikî, hûrhûrkî, hûrikokî, qicûcokî, qucîcankî, biçûçikî rd
hûrikî, hûrhûrkî, hûrikokî, qicûcokî, qucîcankî, biçûçikî rd
ufaklı 1. hûrik (tiştê ku di hundirê wê de teneyên hûrik û biçûçik hene) rd 2. bnr irili ufaklı rd
1. hûrik (tiştê ku di hundirê wê de teneyên hûrik û biçûçik hene) rd 2. bnr irili ufaklı rd
ufaklık 1. qiciktî, hûriktî, biçûçiktî m 2. diravê hûr, pereye hûr 3. spî (henek) zo/m 4. qico, çûço, çûro, çûçê, çûrê (ji bo zarokan, di gava denglêkirinê de)
1. qiciktî, hûriktî, biçûçiktî m 2. diravê hûr, pereyê hûr 3. spî (henek) zo/m 4. qico, çûço, çûro, çûçê, çûrê (ji bo zarokan, di gava denglêkirinê de)
ufaktan ufağa bere bere, hino hino, hindik hindik
bere bere, hino hino, hindik hindik
Bere bere. Hindik hindik. Hino hino.
ufalama pişirandin, herîstandin, hûrandin, hûrkirin, surandin, şifirandin, herîşandin, hewirandin, pizirandin, firikandin, gelifandin, firidandin, firdikandin, perisandin, merisandin m
pişirandin, heristandin, hûrandin, hûrkirin, surandin, şifirandin, herişandin, hewirandin, pizirandin, firikandin, gelifandin, firidandin, firdikandin, perisandin, merisandin m
ufalamak pişirandin, herîstandin, hûrandin, hûr kirin, surandin,şifirandin, herîşandin, hewirandin, pizirandin, firikandin, gelifandin, firidandin, firdikandin, perisandin, merisandin l/gh
pişirandin, heristandin, hûrandin, hûr kirin, surandin,şifirandin, herişandin, hewirandin, pizirandin, firikandin, gelifandin, firidandin, firdikandin, perisandin, merisandin l/gh
ufalanma pişirin, pizirîn, firikîn, surin, gelifîn, firidîn, fırdikîn, herîşîn, şifirîn, hûrbûn, hewirîn, perisîn, merisîn m
pişirîn, pizirîn, firikîn, surîn, gelifîn, firidîn, firdikîn, herişîn, şifirîn, hûrbûn, hewirîn, perisîn, merisîn m
ufalanmak pişirin, pizirîn, surin, firikîn, gelifîn, firidîn, firdikîn, hûr bûn, hewirin, herîşîn, şifirîn, perisîn, merisîn l/ngh
pişirîn, pizirîn, surîn, firikîn, gelifîn, firidîn, firdikîn, hûr bûn, hewirîn, herişîn, şifirîn, perisîn, merisîn l/ngh
ufalma 1. quncifîn, biçûkbûn 2. civitîn m
1. quncifîn, biçûkbûn 2. civitîn m
ufalmak 1. quncifîn, biçûk bûn l/ngh 2. civitîn l/ngh, kişîn hev l/ngh, çûn hev l/ngh, kişîn ser hev l/bw, çûn ser hev l/bw
1. quncifîn, biçûk bûn l/ngh 2. civitîn l/ngh, kişîn hev l/ngh, çûn hev l/ngh, kişîn ser hev l/bw, çûn ser hev l/bw
ufaltma biçûkkirin, hûrkirin m
biçûkkirin, hûrkirin m
ufaltmak biçûk kirin, hûr kirin l/gh
biçûk kirin, hûr kirin l/gh
ufantı firdik, hewrik, kurtîl n
firdik, hewrik, kurtîl n
ufarak biçûçik, biçûçikî, hûrikî *üst katta ufarak bir oda var li qata jor odeyeke biçûçikî heye rd
biçûçik, biçûçikî, hûrikî * üst katta ufarak bir oda var li qata jor odeyeke biçûçikî heye rd
ufkî dirêjkî, ramedayî rd
dirêjkî, ramedayî rd
ufkunu açmak pêşiya (yekî) vekirin
ufkunu genişletmek ware bînahiya xwe zêde kirin, hîn bêhtir agahî û nêrîn bi dest xistin
Warê bînahiya xwe fireh kirin. Hîn bêhtir agahî û nêrîn bi dest xistin.
uflama ufkirin m
ufkirin m
uflamak uf kirin l/gh
uf kirin l/gh * uflayıp puflamak kirin ufîn û kufîn, kirin ufînî, kirin ufeuf
uflayıp puflamak kirin ufîn û kufîn, kirin ufînî, kirin ufeuf
ufuk 1. aso m 2. nêrin, feraset, îzan (mec) m 3. hawir n, dorhêl m, bergeh m (mec)
1. asom 2. nêrîn, feraset, îzan (mec)m 3. hawir n, dorhêl m, bergehm (mec)
ufuk görünmek aso hilhatin
aso hilhatin
ufukunu açmak pêşiya (yekî) vekirin
ufukunu genişletmek warê bînahiya xwe zêde kirin, hîn bêhtir agahî û nêrîn bi dest xistin
ufunet bêhna pîs 2. kêm, zûxav, lêm m
bêhna pîs 2. kêm, zûxav, lêm m
ufunetlenmek axivîn l/ngh, ragirtin l/ngh, kêm girtin (ji bo birînan) l/gh
axivîn l/ngh, ragirtin l/ngh, kêm girtin (ji bo birînan) l/gh
uf b of, puf (bezginlik, usanç belirtir)
uf kirin l/gh uflama
ufandin m fosurdatma
l/gh fosurdatmak
ufare bnr efare
ufe m ruam, sakağı
ufeuf h pofur pofur, fosur fosur
ufeuf kirin l/gh puflamak
ufeufa (yekî) bû pofurdayıp durmak
ufeufkirin m puflama
ufîn m fosurdama, pofurdama, puflama
l/ngh fosurdamak, pofurdamak, puflamak
ufîn kirin l/gh pofurdama
ufîn û fişîna (yekî) bûn pofurdayıp durmak, fosurdayıp durmak
ufînî m fosurtu, pofurtu
ufînî kirin oflamak
ufînkirin m pofurdama
ufkirin m uflama
ufo m ufo, uçan daire
ufqî mat/rd yatay
ufteuft m öksürüp tıksırmak
ufteufta (yekî) bûn öksürüp tıksırmak
ufayene (Zazaki) (lêker) ûfîn
ufîn kufin, hûhû, hûhû kirin, ofîn, pihpih, ptfîn, ufirnkirin, kufînkirin, pifînkirin, pifîn
ufuq aso
(navdêr, mê) aso, horîzon, cihê ku mirov dibêje qey erd û esman lê digihin hev , esman, aso, rexên esmanî: Roj ji ufuqê hilhat. Roj li ufuqê ava bû. Min li keştiyê nerî ta ku li ufuqê winda bû. bergeh, hawir, dorhêl, têgihiştin, feraset, îzan, pêşeroj, dema bêt: Horîzonek geş li pêş gelê kurd e..
ji: Ji erebî.
: ufuqî, ufuqkî.
Herwiha: afaq
ufuqî (navdêr, mê) rewşa ufuqbûnê.
ji: ufuq + -î
ufo Tişta nenas a difire.
ufer kevî
qirax
uf b. uf, of
uf kirin lg. ufayene, uf kerdene, ofayene
ufe m. vet. secere, seqew, seqawe n.
ufeuf h. kufekuf, ufeuf, pufepuf, pifepif
ufkirin m. ufayis, ufkerdîs, ofayis n.
ufqî rd. mat. viradkî, ufqî, bergehkî, verardkî
ufqî -ye, yatay
ufûq (n) ufuk
ufak hurdî, -ye; gidî
ufak taneli dolu torzîle (n), xuşxuşik (n), xilorike (m), xişike (m)
ufalama (ekmek vb. için) hurdîkerdiş (n), leteyîkerdiş (n), feriknayîş (n), piroşnayîş (n)
ufalamak (ekmek vb. için) hurdî kerdene, leteyî kerdene, feriknayene, piroşnayene