Encamên lêgerînê
tune yok, sıfır.
nd 1. yok (bulunmayan, mevcüt olmayan nesne, kimse) * li vir kes tune burada kimse yok 2. yok (yasaklanmış olan, yasak) * araq, cixare tune! içki, sigara yok! 3. mec silik (kimse) 4. mec zayıf, sıska (çok zayıf kimse) 5. mec iktidarsız (cinsel açıdan)
tune bûn l/ngh 1. yok olmak 2. imha olmak, zail olmak 3. gelmemek (tahamül etmememek, dayanmamak) * ji sermayê re tune ye, tafilê nexweş dikeve birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor
tune bûn bixwin aç, yokluk içinde bulunmak
tune hesab kirin hiçlemek
tune kirin yok etmek.
l/gh 1. yok etmek 2. hiçe saymak 3. yok etmek, imha etmek
tunebûn m 1. yok olma 2. imha olma, zail olma 3. gelmeme (tahamül etmememe, dayanmama) 4. yokluk, yok (varlık karşıtı), yok * ji tunebûnê çi dertê yoktan ne çıkar 5. hiçlik 6. darlık, sıkıntı (geçim darlığı) 7. yokluk, kıtlık, açlık
tunebûn bi (yekî) de hatin dara (veya sıkıntıya) düşmek (geçim için)
tunebûn bi xwe de anîn sürekli yokluktan dem vurmak
tunebûn nedan zeval vermemek * Xwedê zewalê nede kesekî Allah kimseye zeval vermesin
tunebûn pê de hatin dara düşmek (geçim darlığı için) ji
tunebûnê çêtir e kısa günün kârı
tunebûnî m yoksuzluk
tunebûyîn m 1. yok olma 2. imha olma, zail olma 3. gelmeme (tahamül etmememe, dayanmama)
tunehî m 1. yokluk 2. yokluk, darlık, sıkıntı (geçim darlığı) 3. fel hiçlik
tuneker rd 1. yok edici 2. rd imhacı, mahvedici
tunekerî m 1. yok edicilik 2. imhacılık
tunekirin m 1. yok etme 2. hiçe sayma 3. yok etme, imha etme
tunetî m yokluk (varlık karşıtı)
tuneyî m 1. yokluk (varlık karşıtı) 2. fel hiçlik
tune 1. netêw, nîn 2. net, sifir
tune bûn 1. netêw bûn, ji holê rabûn 2. net bûn
tune kirin 1. ji holê rakirin 2. net kirin
tunebûn nedîtin (biwêj) xizanî nekişandin. helbet wê wer biaxive, wî tunebûn nedîtiye.
tunebûn tune bûn (biwêj) xizanî û feqîrî ji holê rabûn. belê her çiqas mezinên me dibêjin; serê tunebûnê tune be. lê belê wî digot; serê tunekaran tune be. gulcan şimexî
tunebûnî (navdêr, mê) xizanî, tunebûnî pişta me şikand îsal, ne hebûndi tunebuniya agir de serma nayê kişandin.
ji: tune
tuneker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê tune dike, îmhaker, mehfker, tehrîbkar, talanker.
ji: tune + -ker
tunel (navdêr, mê) nefeq, çepken, rêya di bin erdê yan di bin avê re.
Herwiha: tûnel tunêl tûnêl.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: تونه‌ل.
ji wêjeyê: Sûriye: Şerê tunelan.
ji: ji inglizî tunnel ji frensiya kevn tonnelle
tunetî 1. nebûn 2. xizanî *“tunetî, nîrê hesinî ye”
tunebqnî (f.) lack, scarcity
tune abwesend
tune kirin abschaffen
tune n. çîne yo, çîn o n.
tune bûn tng. çîne bîyene, orte ra vîndî bîyene, orte ra ravastene
tune hesabkirin tg. çîne hesabnayene
tune kirin tg. çîne kerdene, orte ra ravaznayene, helak kerdene, qelênayene, kistene, îmha kerdene
tunebûn m. çînebîyayis, helakîyayis, mahfbîyayis, helakbîyayis n.
tunebûnî m. nanwesîye, çînebîyayis, xela m.
rd. çînebîye
tuneker rd. çîneker, îmhaker, kaxker, îmhacî
rd. çîneker, mahfker, çînker
tunekirî rd. çînekerde
tunekirin m. çînekerdis, qelênayis n.
m. gnekerdis, îmha, kaxkerdis, qelênayis n. hatin tunekirin llb. çîne kerîyene, ameyene çînekerdene
tunetî m. çîneyîye, çîneyênî m.
tuneyî m. çîneyîye, çîneyênî n.