Encamên lêgerînê
tuh 1. tifî hey, pî hey, tifû 2. çiç, niç b
1. tifî hey, pî hey, tifû 2. çiç, niçb
tuh sana tifî hey li te, tû li te be, qeda li te keve, tifû li te
tifî hey li te, tû li te be, qeda li te keve, tifû li te
tuhaf (piraniya tuhfe ye) 1. ecêb, seyr, pesarî, berzeq, nejê rd 2. ecêb, ecayîb, seyr (tiştê ku mirov jê metel dimîne) *tuhaf bir şey tiştekî ecayîb m 3. qerfok, qeşmer 4. pêşkenî 5. ecayîb (tişt an jî kesê ku jê nayê fêmkirin) rd
(piraniya tuhfe ye) 1. ecêb, seyr, pesarî, berzeq, nejêrd 2. ecêb, ecayîb, seyr (tiştê ku mirov jê metel dimîne) * tuhaf bir şey tiştekî ecayîbm 3. qerfok, qeşmer 4. pêşkenî 5. ecayîb (tişt an jî kesê ku jê nayê fêmkirin)rd
tuhaf olmak ne li hev bûn
ne li hev bûn (bir)
ji xwe re êceb man, ji xwe re heyirî man (bir şey birinin)
tuhafına gitmek li ecêba (yekî) çûn, ecêba (yekî) jê re çêbûn, heyreta (yekî) jê re çêbûn
li ecêba (yekî) çûn, ecêba (yekî) jê re çêbûn, heyreta (yekî) jê re çêbûn
tuhafiye tuhafiye m
tuhafiye m
tuhafiyeci tuhafiyefiroş nd/nt
tuhafiyefiroş nd/nt
tuhafiyecilik tuhafiyefiroşî m
tuhafiyefiroşî m
tuhaflaşma 1. ecêbman 2. behitîn, metelman, şaşwazman, heyirîn 3. ecayîbbûn, seyrîbûn m
1. ecêbman 2. behitîn, metelman, şaşwazman, heyirîn 3. ecayîbbûn, seyrîbûn m
tuhaflaşmak 1. ecêb man 2. behitîn, metel man, şaşwaz man, heyirîn 3. ecayîb bûn, seyrî bûn l/ngh
1. ecêb man 2. behitîn, metel man, şaşwaz man, heyirîn 3. ecayîb bûn, seyrî bûn l/ngh
tuhaflık 1. ecêbî, xerîbî 2. ecayîbî m
1. ecêbî, xerîbî 2. ecayîbîm
tuhaflık etmek qerfokî kirin
qerfokî kirin
tuh b yazık (kınama anlatır) * tuh ji te re yazık sana
tuhafiye m tuhafiye
tuhafiyefiroş nd/nt tuhafiyeci (satan kimse)
tuhafiyefiroşî m tuhafiyecilik
tuhmer bot/m bir üzüm türü
tuhafiyefiroş (navdêr, mê) çerçî, etar, pîlewer, dikandar, tacir, ticar, esnaf, eşyafiroş