Encamên lêgerînê
toreador bnr torero
bnr torero
torero torero (kesê ku li arenayê bi boxeyan re gulaşê dike) n
torero (kesê ku li arenayê bi boxeyan re gulaşê dike) n
tore görenek, töre.
m 1. töre * ji toreya bavê xwe derketiye âdet dışına çıkmış 2. edeb, terbiye 3. edebiyat, yazın
tore (i) rd maskara
tore (iii) rd toy (gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan)
tore (iv) m tür, çeşit
tore (v) bnr tûre
tore bûn l/ngh maskaralaşmak, maskara olmak
tore ya dab û nêrîtan davranış töresi, adabımuaşeret
torebûn m maskaralaşma, maskara olma
torehez nd/nt edebiyat dostu
torehezî m edebiyat dostluğu
torekî ant/rd ağsı
torenenas fel/m töretanımaz, immoral
torenenasî fel/m töretanımazlık, immoralizm,
torenkî rd tuhaf, garîp
toreparêz rd töreci
toreparêzî m törecilik
torero n torero, boğa güreşçisi
toretanî zo/nd bir kuş
torevan (i) nd/nt edebiyatçı, yazıncı
torevan (ii) nd/nt ağcı (ağla balık avlayan)
torevanî m edebiyatçılık
toreyî rd 1. törel (töreye uygun) 2. törel, töresel (töreyle ilgili) 3. edebî, yazınsal
toreyîtî m törellik
torezan nd/nt törebilimci
torezanî m töre bilim
tore [I] sil, bihêrs
1. huner û rewişt 2. wêje û tîtal
tore bûn sil bûn, bihêrs bûn
toreador (navdêr, mê) matador, gakuj, gamêşkuj, toreroÎnglîzî (navdêr) ga şerker (siwar)
torebûn (navdêr, mê) silbûn, hêrisbûn, tengavûn, :tore ne be ez henekan di kim
torekirin (navdêr) tengavkirin, hêriskirin, silkirin, :xwe tore neke, :kurî babê xwe tore kir,
toren (navdêr, mê) merasim, dêlindêz, rêûresm, ayîn, resmiyet, seremonî. Têkilî: torre.
ji wêjeyê: Cenazeyê Lewend Hacoyî li goristana Mewlana Xalidê Neqişbendî li Şamê hat veşartin. Di torena veşartina cenazeyê wî de hejmareke mezin ji xelkê amade bûn..
ji: jitirki tören ji tirkiya kevn töre ku herwiha serekaniya torre ye jî.
toret (navdêr) adet û toret,kelepora grubek yan jî komek meriv,tevger û helwestên wan ên çandî û folklorî
torevan şarezayê helbest, çîrok, pexşan û hwd; wêjenas
torvan, wêjekar, wêjevan, edîb, wêjenivîs, hozan
toreyên giştî dab û nêrîtên civakê yên ku rayîşa danûstandinê diyar dikin
tore Anständigkeit
Kunst
Moral
Sittlichkeit
tore m. edebîyat, wêje n.
n. sêwe, awa, tore, çêsît, terz, hawa n.
m. tore m.
torenenas m.fels. beranêsinas, torenênas, îmmoral n.
torenenasî m. beranêsinasîye, torenênasîye, îmmoralîz m., beranêsinasênî m.
toreparêz rd. beraparêz, beracî, torecî
torevan m/n. torwan, axwan, torcî, axcî n.
m/n. edebîyatcî, wêjecî, wêjewan, wêjekar n.
torevanî m. wêjekarîye, edîbî, edebîyatkarîye, wêjekarênî m.
toreyî rd. adetî, berayî, toreyî
toreyîtî m. berayîye, toreyîye, berayênî m.
tore (n) balta (büyük balta)
(n) âdet, görenek, töre
(m) bakınız: torre (m)
torei bakınız: tewir
toren (n) bakınız: terne (n)
torev (n) bakınız: tewre (n)