Encamên lêgerînê
tompiz n 1. topuz, gürz 2. rd tombul, tombalak * zilamekî tompiz tombul bir adam 3. tombul (dolgun, etli)
tompizkî h tombulca
tompizkî bûn l/ngh tombullaşmak
tompizkîbûn m tombullaşma
tompizkîtî m tombulluk
tompiz n. gurz, serezonp n.
rd. tompiz, guat, gilor (merdim)
tompizkî rd. tompizkî, guatkî, gilorkî
tompizkîtî m. tompizkîyîye, guatkîyîye, gilorkîyênî, tompizkîyênî (merdim) m.