Encamên lêgerînê
tof m belâ ketin
m 1. öbek, küme, grup (aynı yerde bulunan kimse veya nesneler bütünü) 2. ekip, takım * dê tofek li ber vê bînahiyê raweste bu binayı bir takım bekleyecek 3. lşk grup 4. bölüm, kısım (kol, dal) 5. lşk bölük
tof (i) bnr tov
tofa (yekî) 1) belâsına düşmek, ağına düşmek 2) tongaya basmak (veya düşmek)
tofa hejmaran mat birimler bölüğü
tofan tufan.
m 1. tufan * tofana Nuh Pexember Nuh tufani 2. tufan (şiddetli yağmur veya yağış, sağanak) * tofana teyrokê dolu sağnağı 3. mec fırtına (güç atlatılan kötü durum) 4. mec belâ
tofanî rd tufanca
tofên peyvan rz/nd söz bölükleri
rz söz öbekleri
tofikî rd grupvarî
tofikî bûn l/ngh gruplaşmak
tofikîbûn m gruplaşma
tofil bnr tovil
tofiroş nd/nt kaymakçı (satan kimse)
toftofî h 1. öbek öbek, küme küme 2. grup grup
toftofî bûn l/ngh 1. öbek öbek olmak 2. gruplaşmak, gruplara ayrılmak
toftofî kirin l/gh 1. öbek öbek etmek 2. gruplandırmak
toftofîbûn m 1. öbek öbek olma 2. gruplaşma, gruplara ayrılma
toftofîkirin m 1. öbek öbek etme 2. gruplandırma
tof birek mirov/tişt; kome
tofan 1. barana pir giran 2. karesata xwezayî ya ku ji ber barana gur pêk tê
tofanê lê xistin (biwêj) rastî belayê hatin. ji xwe tofanê li wî xistiye, ji wê zêdetir wê çi bibe?
tofîq (navdêr, nêr) navek zelaman e.
Herwiha: Tewfîq.
ji wêjeyê: Li gor Mihemed Tofîq Rehîm divê hemî partî “bi şêweyekî vekirî û demokratîk digel wan tev bigerin, wê li ber çav bigirin ko ew hizb in û bi awayekî hêja û baş digel wan tev bigerin”.(Nefel.com, 12/2009).
ji: Ji erebî توفيق (bextiyar, xweşbext, bisiûd) ji وفق wefiqe (bi ser ketin, serfiraz bûn)
tofan Sintflut
Taifun
Überschwemmung
tof m. lsk. liqe, bolige m.
tofan m. gêt, tofan n.
tofila zirav n. tofilo tenik, zaro tenik n.
tofilê navê n. bot. tofilê zereyî, zarê zereyî n.