Encamên lêgerînê
tirincî n 1. turuncu 2. rd turuncu (bu renkten olan)
tirincî bûn l/ngh turunculaşmak
tirincîbûn m turunculaşma
tirincî rd. tûtik, turuncî, turuncgon, turuncreng