Encamên lêgerînê
tiredîn rd 1. delişmen, hoppa, zıpır 2. dangalak 3. salak, kaba adam, yol iz bilmez kimse
tiredînî rd/h 1. delişmence, deli bozukça, zıpırca 2. dangalakça 3. m delişmenlik, dangalaklık 4. salaklık
tiredînî bûn l/ngh 1. zıpırlaşmak 2. dangalaklaşmak 3. salaklaşmak
tiredînîbûn m 1. zıpırlaşma 2. dangalaklaşma 3. salaklaşma
tiredînîbûyîn m 1. zıpırlaşış 2. dangalaklaşış 3. salaklaşış
tiredînik rd 1. delişmen, hoppa, zıpır 2. dangalak
tiredînikî rd/h 1. delişmence, deli bozukça, zıpırca 2. dangalakça
tiredînîtî m 1. delişmenlik, deli bozukluk, hoppalık, zıpırlık 2. dangalaklık
tiredînîtî kirin 1) delişmenlik yapmak, hoppalık etmek (veya yapmak), zıpırlık yapmak 2) dangalaklık yapmak
tiredînk bnr tiredînik
tiredînkî rd/h 1. delişmence, deli bozukça, hoppaca, zıpırca 2. dangalakça 3. salakça
tiredînkî çirtikî, hirhopî, vitikî, huphupkî, tirdînkî, bi tirdînkî, tirdînikî, dînomîno, kestepesteyî, fistoqî
tiredîn rd. ar g. fers, tirxêx, xêxo tewtewe, xêxo hov
tiredînî m. fersîye, tirxêxîye, selaxîye, tirxêxênî, selaxênî m.
tiredînî bûn lng. fersin bîyene, tirxêxin bîyene
tiredînîbûn m. fersinbîyayis, tirxêxinbîyayis n.