Encamên lêgerînê
tire (I) 1. dezî (tayê deziyê, ku ji pembû çêbûye) m 2. dezî (tiştê ku ji tayê deziyê hatiye çêkirin) rd (II) 1. bendik, bendek, xêzikok, xêzeka kurt, tîre 2. xêzek, xêzeka dirêj, tîre rz/m
tire (i) 1. dezî (tayê deziyê, ku ji pembû çêbûye) m 2. dezî (tiştê ku ji tayê deziyê hatiye çêkirin) rd
tire (ii) 1. bendik, bendek, xêzikok, xêzeka kurt, tîre 2. xêzek, xêzeka dirêj, tîre rz/m
tirelemek bendik kirin, tîre kirin l/gh
bendik kirin, tîre kirin l/gh
tirendaz 1. tîravêj, tîrbaz, tîrvan nd/nt 2. bikêr, destbikêr (mec) rd 3. fîtos (kesê ku bi awayekî zarif û paqij cil wergirtine) (mec) rd
1. tîravêj, tîrbaz, tîrvan nd/nt 2. bikêr, destbikêr (mec) rd 3. fîtos (kesê ku bi awayekî zarîf û paqij cil wergirtine) (mec) rd
tiredîn rd 1. delişmen, hoppa, zıpır 2. dangalak 3. salak, kaba adam, yol iz bilmez kimse
tiredînî rd/h 1. delişmence, deli bozukça, zıpırca 2. dangalakça 3. m delişmenlik, dangalaklık 4. salaklık
tiredînî bûn l/ngh 1. zıpırlaşmak 2. dangalaklaşmak 3. salaklaşmak
tiredînîbûn m 1. zıpırlaşma 2. dangalaklaşma 3. salaklaşma
tiredînîbûyîn m 1. zıpırlaşış 2. dangalaklaşış 3. salaklaşış
tiredînik rd 1. delişmen, hoppa, zıpır 2. dangalak
tiredînikî rd/h 1. delişmence, deli bozukça, zıpırca 2. dangalakça
tiredînîtî m 1. delişmenlik, deli bozukluk, hoppalık, zıpırlık 2. dangalaklık
tiredînîtî kirin 1) delişmenlik yapmak, hoppalık etmek (veya yapmak), zıpırlık yapmak 2) dangalaklık yapmak
tiredînk bnr tiredînik
tiredînkî rd/h 1. delişmence, deli bozukça, hoppaca, zıpırca 2. dangalakça 3. salakça
tirehol rd zırdeli, zıpır
tireholî m zırdelilik, zıpırlık
tirek rd 1. osurgan, yelli, çok yellenen 2. argo kabadayı, caka satan kimse
tirek û deh tir li ba tirekan yek e yalancılar için az veya çok yalan atmaz pek önemli değil, utanmak nedir bilmemek
tirekî m osurganlık
tireq nd tırak
tiretir h 1. tıngır mıngır (yavaş düzenli bir biçimde yol alındığını belirtmek için kullanılır) 2. argo zar zor (bir işin veya durumun zor olduğunu anlatmak için)
tirevir nd saçma sapan
tirevirî m saçma sapanlık
tirec pêlekan
tiredînkî çirtikî, hirhopî, vitikî, huphupkî, tirdînkî, bi tirdînkî, tirdînikî, dînomîno, kestepesteyî, fistoqî
tirek 1. kesê ku deng li ber qûnê dikeve 2. bêkêr *“tirek û du tir, li cem tirekan weke hev in”
fişek, gewc, nesaxlern, bedhal, kuşinde, ziyandar, bed, dijwar, garis, tûj, dirr, ziyankar, req, gunehkar, tewş, xêr, xirek, xirpo
tirek ji qûna (yekî) filitîn (biwêj) xem nekirin, talaş nekirin. qet wê meseleyê nabîne, tu dibêjî tirek ji qûna wî filitiye.
tirek kirin (biwêj) xerabe û teqeze kirin (ji bo alavan.), kesek bêar û bêrû kirin. şabêdînê xwarziyê min ew qasî ew teyba theqûn kir ku di dawiyê de ew tirek kir û êdî baş lê naxe. hema lat sergundoro çav bi wî diket, dikişiya ser û ew tirek dikir. yaqûb tilermenî
tirek xelkê, tembûrek xelkê (biwêj) xeteyeke mirov a piçûk jî ji derdora mirov re dibe sedema gelek tirane û gotegotan. tirek xelkê, tembûrek xelkê. xwedê kesî nexe devê derdor û cînaran.
tirekîtî (navdêr, mê) çavçepelîtî.
ji: tirek +-îtî
tirekkî (navdêr, mê) bi tirekî, bi gewcî.
ji: tirek +-kî
tireqîn (navdêr, mê) têqîn
tiretir pê ketin (biwêj) di nav zorê de man. her ez dizanim tiretireke çawa bi xanimê ketibû.
tiretir pê xistin (biwêj) zor û zerpeke zêde lê xistin. di wê gulaşê de emir tiretir bi seyîdê temo xist. (argo)
tirewe (Zazaki) tivir, tirp
tire betilandin
betilîn
westandin
tired betilî
mandî
westiya
tiredîn rd. ar g. fers, tirxêx, xêxo tewtewe, xêxo hov
tiredînî m. fersîye, tirxêxîye, selaxîye, tirxêxênî, selaxênî m.
tiredînî bûn lng. fersin bîyene, tirxêxin bîyene
tiredînîbûn m. fersinbîyayis, tirxêxinbîyayis n.
tirek rd. tîzeker, tirek
tirew (m) bakınız: tirewe (m)
tirewe (m) turp
tirewi (m) bakınız: tirewe (m)
tirewitene bakınız: tirawitene
tirewitiş (n) bakınız: tirawitiş (n)
tireynaya (m) bakınız: tirênayîye (m), tirênaya (m)
tireynaye (n) bakınız: tirênaye (n)
tireynayene bakınız: tirênayene
tireynayîş (n) bakınız: tirênayîş (n)
tire la (n), destekî (m)