Encamên lêgerînê
tirşîn asit, ekşimsi.
m turşu
tirşîna bejikan acur turşusu
tirşîna îsotan biber turşusu
tirşînfiroş nd/nt turşucu (satan kimse)
tirşînfiroşî m turşuculuk
tirşînkar nd/nt turşucu
tirşînkarî m turşuculuk
tirşînza m oksijen
tirşîn xwarina ku ji sewzeyên şoravkirî pêk tê
tirşîn (adj.) sour, tart, acid