Encamên lêgerînê
tiq m tık
tiqal m kabuk (hayvanı dıştan saran örtü, kavkı)
tiqal girtin kabuk bağlamak veya tutmak
tiqalê (...) jê kirin kabuğunu soymak
tiqalik mat/m daire (bir çemberin içinde kalan düzlem parçası)
tiqetiq m kahkaha, kıkırdama
tiqetiq jê çûn kahkaha atmak
tiqetiq kirin l/gh kıkırdamak
tiqetiqkirin m kıkırdama
tiqtiq m kahkaha
tiqtiq jê çûn kahkaha atmak
tiqul m 1. ağırlık, yük 2. rz vurgu
tiqûtenê rd/h yapayanlız
tiqal m. qalik, qasil, çekûle, qafik, çule, tofil, pûr, çek n.