Encamên lêgerînê
tiştek pê hatin) 1) bir şeyler (veya bir şey) olmak (huyu, durumu, tutumu değişmek) * di van demên da wî de tiştek pê hat son zamanlarda ona bir şeyler oldu 2) bir şeyler (veya bir şey) olmak (bayılır gibi olmak, birden fenalık gelmek) 3) bir şeyler (veya bir şey) olmak (ölmek) * eger tiştek pê bê, sedem tu yî ona bir şey olursa, sebep sensin