Encamên lêgerînê
tez (I) 1. lezgîn, çapik, sivik rd 2. zû, lez h (II) 1 . angaşt, îdîa 2. dozîne, tez m
tez (i) 1. lezgîn, çapik, sivikrd 2. zû, lez h
tez (ii) 1. angaşt, îdîa 2. dozîne, tez m
tez beri bi hêsanî, bi asanî, bi rihetî, zûzûka, bi lez û bez
bi hêsanî, bi asanî, bi rihetî, zûzûka, bi lez û bez
tez canlı sexî, xwînsivik rd
cansivik, xwînsivik, belhizok, sexî rd
sexî, xwînsivik rd
cansivik, xwînsivik, belhizok, sexîrd
tez canlılık sexîthi, xwînsivikî m
sexîthi, xwînsivikî m
tez tez bi lez û bez, zûzûka, zûzû
bi lez û bez, zûzûka, zûzû
tez vakitte (veya tez zamanda) di wextekî zû de, di demeke kin de
tez vakitte (veya zamanda) di wextekî zû de, di demeke kin de
tezahür 1. xuyabûn, diyarbûn, xwedanderî, rûdan, qewimîn 2. şan m
1. xuyabûn, diyarbûn, xwedanderî, rûdan, qewimîn 2. şanm
tezahür etmek xuya bûn, diyar bûn
xuya bûn, diyar bûn
tezahürat (piraniya tezahür) 1. xwepêşandan, nimayîş m 2. (piraniya) şan û elemet (ji bo nexweşiyan) m
(piraniya tezahûr) 1. xwepêşandan, nimayîşm 2. (piraniya) şan û elemet (ji bo nexweşiyan)m
tezahüratta bulunmak awaz vedan
awaz vedan
tezat 1. mixrikî, nakokî m 2. tezad wj/m
1. mixrikî, nakokîm 2. tezad wj/m
tezata düşmek gotinên (yekî) hev negirtin, ketin nakokiyê
gotinên (yekî) hev negirtin, ketin nakokiyê
tezatlı bimixrik, binakok rd
bimixrik, binakok rd
tezayüt zêdebûn, pirbûn, bêtirbûn m
zêdebûn, pirbûn, bêtirbûnm
tezayüt etmek zêde bûn, pir bûn, bêtir bûn
zêde bûn, pir bûn, bêtir bûn
tezciye sizandin, sizakirin, cezakirin m
sizandin, sizakirin, cezakirinm
tezciye etmek sizandin, siza kirin, ceza kirin
sizandin, siza kirin, ceza kirin
tezek 1. sergin, tepik, tepale, devedeştî, azale, keşkûr (ev ji rêxê çêdibe) m 2. kerme, şel n
1. sergîn, tepik, tepale, devedeştî, azale, keşkûr (ev ji rêxê çêdibe) m 2. kerme, şel n
tezekür li ser gelşekê peyîvîn 2. bibîranîn, yadkirin, anîn bîra xwe m
1. li ser gelşekê peyîvîn 2. bibîranîn, yadkirin, anîn bîra xwe m
tezellül adîbûn, tezelûl m
adîbûn, tezelûl m
tezelzül hejan, hêjikan m
hejan, hêjikan m
tezene tezene, mizrap mzk/m
tezene, mizrap mzk/m
tezgah 1. dezgeh (bi giştî li dukanan meseya dirêj) n 2. dezgeh (meseya dirêj a li cihên mîna qehwe û meyxaneyan ku muşterî li serê dixwin û vedixwin) n 3. dezgeh (cihê ku li serê xebat tê kirin) n 4. tersane m
1. dezgeh (bi giştî li dukanan meseya dirêj)n 2. dezgeh (meseya dirêj a li cihên mîna qehwe û meyxaneyan ku muşterî li serê dixwin û vedixwin)n 3. dezgeh (cihê ku li serê xebat tê kirin)n 4. tersanem
tezgah kurmak vernandin
vernandin
tezgahçı tevnevan, tevnekir nd/nt
tevnevan, tevnekir nd/nt
tezgahı kurmak dezgeh bi hev xistin, karê xwe bi hev xistin, desgeh rast kirin, dezgeh danîn
dezgeh bi hev xistin, karê xwe bi hev xistin, desgeh rast kirin, dezgeh danîn
tezgahlamak 1. li tevnê xistin 2. bi hev xistin (destpêkirina karekî) l/bw
1. li tevnê xistin 2. bi hev xistin (destpêkirina karekî) l/bw
tezgahlanmak li tevnê hatin xistin l/tb
li tevnê hatin xistin l/tb
tezgahtar dezgehdar nd/nt
dezgehdar nd/nt
tezgahtarlık dezgehdarî m
dezgehdarîm
tezgahtarlık yapmak dezgehdarî kirin, pesndarî kirin (ji bo firotina malekî)
dezgehdarî kirin, pesndarî kirin (ji bo firotina malekî)
tezhip 1. tezhip 2. xemlandin, arastin, kokandin m
1. tezhîp 2. xemlandin, arastin, kokandin m
tezhipçi tezhîpkar nd/nt
tezhipkar nd/nt
tezkere 1. tezkere, pisûle m 2. tezkere (kaxizê fermî ku destûra kirina karekî dide) m 3. teskere (ku xelasbûna kirina leşkerîyê nişan dide) Işk/m 4. tezkere (berhema ku ji jîn û menzûmeyên şairan çêl dike) wj/m
1. tezkere, pisûlem 2. tezkere (kaxizê fermî ku destûra kirina karekî dide)m 3. teskere (ku xelasbûna kirina leşkeriyê nîşan dide) lşk/m 4. tezkere (berhema ku ji jîn û menzûmeyên şairan çêl dike) wj/m
tezkere almak teskere stendin (ji bo leşkerîyê)
teskere stendin (ji bo leşkeriyê)
tezkere bırakmak digel ku leşkerîya wî qediyaye jî li leşkerîyê mayîn
digel ku leşkeriya wî qediyaye jî li leşkeriyê mayîn
tezkereci 1. terhîsbûyî, teskeregirtî, teskerestendî rd 2. erkedarê ku puxteya doz û daweyan dinivîse nd/nt 3. tezkerenivîs nd/nt
1. terhîsbûyî, teskeregirtî, teskerestendî rd 2. erkedarê ku puxteya doz û daweyan dinivîse nd/nt 3. tezkerenivîs nd/nt
tezkeresini eline vermek tezkereyê (yekî) tije kirin (dawî li karê yekî anîn)
tezkereyê (yekî) tije kirin (dawî li karê yekî anîn)
tezkire tezkere (kaxizê fermî ku destûra kirina karekî dide) m
tezkere (kaxizê fermî ku destûra kirina karekî dide) m
tezkiye 1. jêbêrîkirin 2. derxistina qencbûna yekî m
1. jêbêrîkirin 2. derxistina qencbûna yekîm
tezkiyesi bozuk (kesê) pêneewle, pênebawer
(kesê) pêneewle, pênebawer
tezkiyesini düzeltmek xwe ji tiştên nepak bêrî kirin
xwe ji tiştên nepak bêrî kirin
tezlemek lezandin, zû kirin, lezlezandin, ecele kirin l/gh
lezandin, zû kirin, lezlezandin, ecele kirin l/gh
tezleşme çapikîbûn, xwelezandin m
çapikîbûn, xwelezandin m
tezleşmek xwe lezandin l/gh, çapikî bûn l/ngh, sivik bûn l/ngh
xwe lezandin l/gh, çapikî bûn l/ngh, sivik bûn l/ngh
tezleştirmek dan lezandin, dan zûkirin l/lb
dan lezandin, dan zûkirin l/lb
tezli angaştdar (kesê biîdîa, bitez) rd
angaştdar (kesê biîdîa, bitez) rd
tezlik lezîtî, zûtî, çapikî, eceletî, sivikî m
lezîtî, zûtî, çapikî, eceletî, sivikî m
tezvir 1. derewkirin, virkirin 2. (navbera kesan) xerakirin, ewantîkirin m
1. derewkirin, virkirin 2. (navbera kesan) xerakirin, ewantîkirin m
tezvirat (piraniya tezwîr) ewantî, derew m
(piraniya tezwîr) ewantî, derew m
tezyif 1. kêmnirx nîşandana tiştekî, bi çûk xistin 2. pê henek kirin, pê tirane kirin, pê şad bûn
1. kêmnirx nîşandana tiştekî, bi çûk xistin 2. pê henek kirin, pê tirane kirin, pê şad bûn
tezyif etmek 1) bi çûk xistin 2) pê henek kirin, pê tirane kirin, pê şad bûn
1) bi çûk xistin 2) pê henek kirin, pê tirane kirin, pê şad bûn
tezyin xeml, arastin, kok m
xeml, arastin, kokm
tezyin etmek xemlandin, arastin, kokandin
xemlandin, arastin, kokandin
tezyinat (piraniya tezyin) xeml, rewş, arastin, kokandin m
(piraniya tezyîn) xeml, rewş, arastin, kokandin m
tezyini xemlî, arastinî rd
xemlî, arastinî rd
tezyit pirkirin, zêdekirin m
pirkirin, zêdekirinm
tezyit etmek pir kirin, zêde kirin
pir kirin, zêde kirin
tez m 1. tez * teza doktoriyê doktora tezi 2. tez, sav 3. man tez, sav
tezad m 1. tezat, karşıtlık 2. wj tezat
tezahurat m tezahürat
tezan m donma
tezandî rd dondurulmuş
tezandin m 1. dondurma, soğutma 2. titretme (soğuktan) 3. uyuşturma
l/gh 1. dondurmak, soğutmak 2. titretmek (soğuktan) 3. uyuşturmak
teze rd 1. taze (bozulmamış, bayatlanmamış, solmamış olan) * penêrê teze taze peynir 2. taze (dinç, yıpranmamış, yorulmamış) * bûka ter û teze taze gelin 3. mec taze, yeni (son zamanı geçmemiş) * hewadîsa teze taze havadis 4. taze, körpe, yaş, yeşil (kuru olmayan, kendi canlılığını yetirmemiş) * fasûliyeyên teze taze fasulye * mêweyên teze yaş meyve * xiyara teze körpe hıyar * fasûliyên teze yeşil fasulye 5. körpe (hayvan için; yetişmekte olan) 6. körpe (genç, yeni yetişmiş) 7. mec genç (gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan) * dewleteke teze genç bir devlet 8. nd taze (genç kadın) 9. mec çıtır kız
teze bûn l/ngh 1. tazelenmek 2. tazeleşmek, gençleşmek (bir kuruluş genç üyelerle yenileşmek)
teze ji diya xwe bûn anadan (yeni) doğmuşa dönmek (veya anadan yeni doğmuş gibi olmak)
teze kirin tazelemek.
l/gh 1. tazelemek * ava qerqefê teze kir sürahideki suyu tazeledi 2. tazelemek (bozulduğu düşünülen bir bağ veya inancı yeniden yapmak) * mehra xwe teze kir nikahını tazeledi 3. gençleştirmek (bir kuruluşu genç üyelerle canlandırmak)
tezebûn m 1. tazelenme 2. tazeleşme, gençleşme (bir kuruluş genç üyelerle yenileşme)
tezebûyîn m tazeleniş
tezekirî rd tazelenmiş olan
tezekirin m 1. tazeleme 2. tazeleme (bozulduğu düşünülen bir bağ veya inancı yeniden yapma) 3. gençleştirme (bir kuruluşu genç üyelerle canlandırma)
tezemûn man/m tazammun
tezene m tezene, mızrap
tezero zo/m sülün (Phasianus colchicus)
tezetî m 1. tazelik 2. tazelik, körpelik
tezeyî m 1. tazelik 2. rd körpecik
tezhîp m tezhip, yaldızlama
tezhîpkar nd/nt tezhipçi
tezhîpkarî mt tezhipçilik
tezî m çifte, tekme (at, eşek vb. için)
tezî (ii) rd 1. soğuk * ava tezî soğuk su 2. uyuşuk
tezî bûn l/ngh 1. donmak 2. uyuşmak
tezî dan çifte atmak
tezîbûn m 1. donma 2. uyuşma
tezîker rd dondurucu
tezîn m 1. donma, soğuma 2. titreme (kaslar hızlı küçük kasılmalarla sarsılma) 3. uyuşma
l/ngh 1. donmak, soğumak 2. titremek (kaslar hızlı küçük kasılmalarla sarsılmak) 3. uyuşmak
tezink bnr tevzî
tezînk m 1. uyuşma, keçeleşme, keçelenme (vücudun bir yerinin uyuşup duyarlığı azalma) 2. narkoz
tezînkar nd uyuşturucu, uyuşturan
tezinker rd uyuşturucu, uyuşturan
teziye m taziye
tezkere bnr teskere
tezmîn m tazmim, zararı ödeme
tezmînat m tazminat
tezmînata qidemiyê kıdem tazminatı
teztezînk m 1. uyuşma, keçeleşme, keçelenme (vücudun bir yerinin uyuşup duyarlığı azalma) 2. kramp
teztezînk girtin kramp tutmak
teztezok zo/m kerkenez (Falco tinnuculus)
tezwîr m tezvir (yalan karıştırma, dolandırma, hile karıştırma)
tezwîrkar nd sahte evrak düzenleyen
tezyîn m tezyin, süsleme
tez 1. angaşt, îdia (navdêr, mê) angaşt, îdia, argument, ingir, dahk, tiwêj, tişta/ê ku kesek dibêje lê bêguman nayê zanîn ka rast e yan ne, teksta ku mirov dinivîse daku ji zanîngehê wek bakelor yan master mezûn bibe.
Herwiha: têz.
ji: Ji frensî thèse
tezad (navdêr, mê) antonîm, mitabiqe, tibaq.
Herwiha: tedad.
ji: ji erebî
tezandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye tezandin
tezandin (lêker)(navdêr, mê) tezî kirin, sar kirin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ته‌زاندن. Tewîn: Lêker: -tezîn-.
Hevwate: cemidandin.
Dijwate: germ kirin, kel kirin.
Têkildar: tezîn.
ji: tezî + -andin.
: tezandî, tezînk, teztezînk
tezandin/ditezîne/bitezîne 1. sar kirin, qerisandin 2. rawestandin 3. kuştin
teze 1. nû 2. ciwan 3. ter *“teze hatin, kevn hilatin”
teze diya min e çoka xwe dayne erdê û ji min re birayekî bîne (biwêj) bira zû bi zû bi dest nakevin. edî derbas hû, ma teze diya min e çoka xwe dayne erdê û ji min re birayekî bîne?
teze hat, kevn xelat (biwêj) ji bo kesên ku bi rûmeta nirxên kevn û qedîm nizanin û behtir bi tiştên nû re mijûl dibin te bikaranin. dinya niha wisa ye. hema teze hat, kevn xelat.
teze ji diya xwe bûn (biwêj) ketin rewşek xweş û rehet. dema ku min ew mîçeya pîroz û xweş bihîst, te digot ez teze ji diya xwe bûm.
teze ji xame derketin (biwêj) nû ji hawireki xweş, awarte û pûtepedane (bi ihtimam) derketin. xurt, bihez û bedew bûn. keçika kazim a nû ji stenbole hatî wisa xweşik e ku tu dibêjî teze ji xame der-ketiye, xorten gund hemû bi pey ketine.
teze malan danîn bexdedûze (biwêj) ji niha pê ve kar xerab bû, tevlihev bû. dibêjîn cindoye virek jî tê cînariya me, teze malan danîn bexdeduz.e.
tezehirat (navdêr, mê) xwepêşandan, xwenîşandan, protesto, diyarkirina helwest û nerînên xwe, demonstrasyon, mizahirat.
Herwiha: tezahirat, tezahurat, tezehurat.
ji wêjeyê: Alîgirên Diyarbekirsporê tezahurata bi kurdî minaqeşe dikin.(Netkurd.com, 8/2009).
ji: Ji erebî, têkildarî zahir.
: tezehiratker, tezehirat kirin, tezehiratkirin, tezehiratkirî
tezehiratker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê tezehirat dike.
ji: tezehirat + -ker
tezehiratkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye tezehirat kirin
tezeker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê teze dike, nûker, dubareker.
ji: teze + -ker
tezeng (navdêr, mê) kemere, rîxa hişkbûyî ya ku bo şewitandinê tê bikaranîn.
ji wêjeyê: Li ba me şiv,şivik:darikê zirav--ço:darikê hinekî din stûr.--êzing:darikê ji bo şewatê.---hêj,hêjik:darek piçûke,gulîyên wê hişkin çalı(tirkî)--hûrik:êzingên​ hûr kirî,yên hatine birîn. sap:ev darikê ku ji frêzan,ji gênim û cê dimîne re tê gotin.---kemere:tezeng,rêx​a hişk bûyî--- qal û qirş:giya û darikên hişk an tevî hev.pûş:giyayê hişk û rengî xwe spî re tê gotin---çirpî:darikê ziravtir,qirbaç,.. gotinek:destên min ê weka hêjin.(ellerim hêj gibi sert)
tezepêkhatî dinyanedîtî, nû bidestxistî *“bila mirov deyndarê dewlemendan be, ne yê tezepêkhatiyan be”
tezewirat (navdêr, mê) xwepêşandan, mizahirat, demonstrasyon, xwenîşandan
tezî 1. ava pir sar 2. janên kurtedemî
(rengdêr) cemidî, pirr sar, sar, qerrisî.
Dijwate: kel, germ.
Bide ber: qerrisî, qefilî.
Bikaranîn: Lêker: tezî bûn, tezî kirin. Navdêr: tezîbûn, tezîkirin Rengdêr: tezîbûyî, tezîkirî.
ji: tez + -î jiari, ihtimalen hevreha taze.
tezî bûn (lêker)(Binihêre:) tezî
tezî kirin (lêker)(Binihêre:) tezî
tezîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) tezî
tezîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) tezî
tezîdar (rengdêr) tezîker.
ji: tezî +-dar
tezik (navdêr, mê) tîlik.
ji: tez +-ik
tezîker (navdêr, mê) befrîk, riç, sirker.
ji: tezî +-ker
tezîkerî (navdêr, mê) sirkeri.
ji: tezî +-kerî
tezîkerkî (navdêr, mê) bi mitî.
ji: tezîker +-kî
tezîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye tezî kirin
tezîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) tezî
tezîn (lêker) tezî bûn, sar bûn, ,.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ته‌زین. Tewîn: -tez-.
Hevwate: cemidîn.
Dijwate: germ bûn, kel bûn
tezinga 1. xulekek berê 2. niha
tezînk 1. qerma ku ji ber tirs, serma, şerm û hwd dikeve laşê mirovî û nikare tev bigere; qutaf 2. herka gêreba, av û hewayê ya ber bi aliyekî
(navdêr, mê) tezîbûneke ji egera tirsê serma yan şermê bi ser giyanê mirovî da di çit pê yan destê mirovî di qerimit yan di nivit dema li bin giranîyekê di mînit
tezînka avê herka avê
tezînka gêrebayî herka cêryanê
tezînka hewayî herka bayî
tezînkgirtin (navdêr, mê) dema dest yan pîyê mirovî di teze, qerimîn, :tezînkê pêyê min yê girtî
tezînkî (navdêr, mê) bi sirî, bi bêhişî.
ji: tezîn +-kî
tezînkirî (rengdêr) dermankirî.
ji: tezîn +kirî
tezînkirin (navdêr, mê) derman kirin, bengkirin.
ji: tezîn +kirin
tezkere bawernameya ku saziyên artêşe didin leşkerê bêpaye yê ku perwerdeya cengê dîtiye
(navdêr, mê) bîrname, not, memorandûm, mixtira, bîrnivîsk, pêşniyarname, belgename, dokûment, wereqe, ewraq, medrek
tezkiye (navdêr, mê) peyitandina bêgunehiya kesekî, îsbatkirina bêsûciya kesekî, jêbêrîkirin.
Herwiha: tezkiyet.
ji: ji erebî تزكية (tezkiyet) ji rehê زكي (zekiye: fihêl bûn, pak bûn, paqij bûn - bi taybetî ji guneh û tawanan)
tezmîn (navdêr, mê) tezmîn kirin: heqê ziyana ku li kesekî bûye danê, heqê lêçûnên kesek danê, mesrefên kesekî jê rexerc kirin.
Herwiha: tazmîn.
Bikaranîn: Lêker: tezmîn kirin Navdêr, mê: tezmînkirin Rengdêr: tezmînkirî.
ji: Ji erebî.
: tezmînat, tezmînker
tezmîn kirin (lêker)(Binihêre:) tezmîn
tezmînat (navdêr, mê) qerebû, cirm, cerîme, diravê ku divê kesa/ê tawanbar bide kesa/ê ziyanlêbûyî, xeramet.
Herwiha: tazmînat.
Bide ber: temînat.
ji: Ji erebî.
Bikaranîn: Lêker: tezmînat dan. Navdêr: tezmînatdan.
: tezmînatkar
tezmînat dan (lêker)(Binihêre:) tezmînat
tezmînat standin (lêker) cirm.
ji: tezmînat + standin
tezmînatdan (navdêr, mê) (Binihêre:) tezmînat
tezmînatkar (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê tezmînat dike.
ji: tezmînat + -kar
tezmînker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê tezmîn dike.
ji: tezmîn + -ker
tezmînkirî (rengdêr) (Binihêre:) tezmîn
tezmînkirin (navdêr)(Binihêre:) tezmîn
teztezandin (lêker)(navdêr, mê) lerizandin, recifandin, rihilandin, livlivandin, cirifandin, ricifandin, qutifandin, ligligandin, ricricandin
teztezîn (lêker)(navdêr, mê) lerizîn, recifîn, livlivîn, cirifîn, ricifîn, qutifîn, ligligîn, ricricîn
teze new, fresh, newly, freshly
teze kirin to refresh
tezmînat damages, recovery, redress
teze frisch
kürzlich
neu
neue
tezî kirin blank ziehen
entblößen
ziehen
tezîn gefrieren
gefühllos sein
taub sein
tez m. têz n.
tezax m. pejiknayis n.
tezaxtin lg. ropejiknayene, teresnayene, ropezeknayene, gil kerdene, pejiknayene, terisnayene, gilnayene
teze rd. teze, newe, tern
teze bûn lng. teze bîyene, newe bîyene
teze kirin lg. newe kerdene, teze kerdene, newenayene
tezehurat m. tezehurat n.
tezemûn m. ma n. tezamûn n.
tezene m. mizrap, tezene, pene, mizrab n.
tezetî m. tezeyîye, tezeyênî m.
tezkere m. tezkere, teskera m.
tezmînat m. tezmînat, cirm, tazmînat n.
tez leze, çapik
tezek-I (sığır dışkısından) 1)tepike (m), tepika silî (m), gota silî (m), sergîn (n), palpate (m), tezek (n), silo huşk (n) 2)kerme (n)
tezek-II b. kesek
tezgâh dezgeh (n)
tezlik lezîye (m), çapikîye (m)