Encamên lêgerînê
tewişandin (i) m 1. şaşırtma 2. çarpıtma 3. saptırma
l/gh 1. şaşırtmak * tu li vir disekinî û min ditewişînî sen burda durup beni şaşırtıyorsun 2. çarpıtmak 3. saptırmak