Encamên lêgerînê
tewş rd 1. abes, saçma * gotinên tewş saçma sözler * ev nîgaşeke tewş e bu boş bir hayal 2. abes, boş (gereksiz, yersiz, bir işe yaramayan) * ramaneke tewş boş bir düşünce 3. mec boş (verimsiz) * em çi bikin jî dîsa tewş e ne yapsak yine boştur 4. mec boş, fasarya, zırva (anlamsız söz) 5. d boşuna, beyhude, faydasız
n kırıntı
m yalpa
tewş (i) rd/ndt 1. sakar (kimse) 2. sersem
tewş axaftin (an jî peyîvîn) saçmalamak
tewş axivîn l/ngh saçmalamak
tewş bûn yalpalamak, bocalamak
tewş bûn (i) l/ngh yalpalamak, bocalamak
tewş bûn (ii) l/ngh boş çıkmak (umduğu gibi gerçekleşmemek, sonuç vermemek) * ev serê çend rojan e digerim, min serî li çend cihan jî da, lê tewş bû birkaç gündür arıyorum, birkaç yerlere başvurdum, boş çıktı
tewş kirin l/gh ufak parçalara ayırmak
ufak parçalara ayırmak
tewş o mewşo xeber dan sabuklanmak
tewş peyîvîn l/gh saçmalamak
tewş û vala boş, yararsız
tewş xeber dan (an jî qise kirin) saçmalamak
tewşaxivîn m saçmalama
tewşbûn (i) m yalpalama, bocalama
tewşbûn (ii) m boş çıkma (umduğu gibi gerçekleşmeme, sonuç vermeme)
tewşe (i) bnr teşe
tewşe (ii) rd iri yarı ve kof kimse
tewşî (i) m sakarlık
tewşî (ii) m abeslik, saçmalık
tewşik m 1. abes, saçma, herze * gotinên tewşik saçma sözler
tewşik (i) rd saçmacı, kaçık, dengesiz (tutum ve davranışlarında uyum olmayan kişi)
tewşik axaftin (peyîvîn, qise kirin an jî xeber dan) saçmalamak, herze yemek, yersiz lâf söylemek
tewşik bûn (söz) abes kaçmak
tewşik mewşik saçma sapan
tewşik mewşik axaftin (peyîvîn an jî xeber dan) saçmalamak
tewşikî m abeslik, saçmalık, saçmalama, hezeyan
tewşikî (i) m saçmacılık, kaçıklık, dengesizlik
tewşikî bûn l/ngh kaçıklaşmak, dengesizleşmek, hıyarlaşmak
tewşikî kirin l/gh saçmalamak, zırvalamak
saçmalamak, hezeyan etmek
tewşikîbûn m kaçıklaşma, dengesizleşme, hıyarlaşma
tewşikîkirin m saçmalama, zırvalama
tewşomewşo rd/h 1. saçma sapan, abuk sabuk, entipüften, fasa fiso * gotinên tewşomewşo entipüften sözler 2. zırva bir biçimmde 3.nd/nt herzevekil (gereksiz, saçma sapan konuşan)
tewşomewşo axaftin (xeber dan an jî qise kirin) abuk sabuk konuşmak, saçma sapan konuşmak, saçmalamak, sabuklanmak, zırvalamak
tewşpeyîvîn m saçmalama
tewş [I] 1. kesê bêhevseng 2. sersar, ebter [II] 1. bêkêr 2. bêfayde 3. bêxêr *“reş bi reşî kenî, beş çû û li newala tewş kenî”
(rengdêr) seyr, ecêb, sosret, ne asa, ne normal, peyvên vala û bêwate bo mînak:wilo tewş ne axive.
Bikaranîn: Lêker: tewş bûn, tewş kirin. Navdêr: tewşbûn, tewşkirin Rengdêr: tewşbûyî, tewşkirî.
Herwiha: tewiş.
Bide ber: tefşû.
ji: Belkî jiarami ܬܘܫ (t-w-ş-: gerrîn, zivirrîn, rêya xwe winda kirin).
: eleteweş, eletewşî, tewşomewş, tewşomewşî, tewşî
tewş bûn (lêker)(Binihêre:) tewş
tewş î (navdêr, mê) sergêj.
ji: tewş +-î
tewş kirin (lêker)(Binihêre:) tewş
tewşa xwe girtin (biwêj) cihê xwe girtin. wê jî di dawiyê de tewşa xwe girt.
tewşandin (lêker) şewişandin, şaşomaşo kirin, aciz kirin, şilihandin, dêlandin, behicandin, terpilandin, beliqandin, qeliqandin, setimandin, wişwişandin, hilkumandin, likumandin, telpekî kirin, kumişandin, hoşandin, teyişandin, şelişandin, teyizandin, dilihandin, xelitandin, xalifandin, vetewişandin, lolibandin, lewlibandin.
ji: tewş +-andin
tewşbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) tewş
tewşbûyî (rengdêr) (Binihêre:) tewş
tewşî şaşî
tewşik (navdêr, mê) eletewş, yawebêj, xelif.
ji: tewş +-ik
tewşikî (navdêr, mê) hezeyan.
ji: tewşik + -î
tewşikî bûn (lêker) fehş bûn.
ji: tewşikî + bûn
tewşikî kirin (lêker)teretûre axaftin, tewşomewşo axaftin.
ji: tewşikî + kirin
tewşikîkirin (navdêr, mê) tewşpeyîvîn, tewşikxeberdan.
ji: tewşikî +kirin
tewşkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye tewş kirin
tewşkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) tewş
tewşomewşo tiroviro, beredayî, qulolîk, qulûwelk, çirtovirto, ewtere, teretûre, tirtovirto, tirevir
tewşomewşo axaftin (lêker) teretûre axaftin, tewşikî kirin.
ji: tewşomewşo + axaftin
tewşomewşo xeber dan (biwêj) bê wate axaftin. hema wî tewşomewşo xeber dide, qet nizanibû gotina wî çawa bê.
tewş Gleichgewicht