Encamên lêgerînê
tevzînok m 1. uyuşma, keçeleşme, keçelenme (vücudun bir yerinin uyuşup duyarlığı azalma) 2. irkinti, ürperme 3. ıspazmoz 4. gerinme
tevzînok avêtin canê (yekî) 1) uyuşmak, vücudu keçelleşmeye başlamak 2) irkinti duymak, ürpermek
tevzînok bi laşê (yekî) ketin uyuşmak, vücudu keçelleşmeye başlamak
tevzînok bi laşê wî de hilkişîn uyuşmak, vücudu keçelleşmeye başlamak
tevzînok dan xwe gerinmek * dereng ji xew rabûbû, pêşî çavên xwe mist dan paşê jî tevzî dan xwe geç uyanmıştı, önce gözlerini ovdu, ardından da gerindi
tevzînok di serê (yekî) re avêtin 1) uyuşmak, vücudu keçelleşmeye başlamak 2) irkinti duymak, ürpermek
tevzînok hatin (yekî) gerinmek
tevzînok m. engilis, qerem, tevez, tevz n.