Encamên lêgerînê
tetmîn m 1. tatmin, doygunluk 2. psî doygunluk
tetmîn bûn l/ngh 1. tatmin olmak 2. tatmin olmak (cinsel isteklerini gidermek)
tetmîn kirin l/gh tatmin etmek (karşısındakinin cinsel isteklerini gidermek)
tetmînkar rd 1. tatminkâr, tatmin edici, doyurucu 2. mec doyurucu (inandırıcı, yeterli) * min ji pirsa xwe re bersîveke tetmînkar nestend soruma doyurucu bir cevab almadım
tetmînkarî m tatminkârlık, tatmin edicilik, doyuruculuk
tetmîn warestetî, têrxwarî, têrxwarîtî, têrî, têrbûnî, diltêrbûn
tetmîn bûn (lêker) têrbûn.
ji: tetmîn + bûn
tetmîn kirin (lêker) tamxweşî, çêjdarî, têr kirin, ragirtin.
ji: tetmîn + kirin
tetmînkar têrker
tetmîn m. tatmîn, mirdbîyayis, mirdnayis n.
tetmîn bûn tng. tatmîn bîyene, xosnûd bîyene, mird bîyene
tetmîn kirin lg. tatmîn kerdene, xosnûd kerdene, mird kerdene
tetmînkar m/n. tatmînkar, mirdker n.