Encamên lêgerînê
tetirxanîbûyîn m 1. mide fesadına uğrayış, yemek dokunma 2. mec kahirleniş