Encamên lêgerînê
tesîr m 1. tesir, etki (bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü) 2. tesir, etki (bir etken veya bir sebebin sonucu) * tesîra şîrqamê ne baş bû tokadın etkisi kötü oldu 3. mec tesir, etki (bir kimse üzerinde bırakılan izlenim) * tesîreke baş li ser min hişt bende olumlu bir etki bıraktı
tesîr bûn l/ngh tesir olmak, etkilenmek
tesîr dan canê (yekî) can vermek * van gotinên te tesîr dan canê min bu sözlerin bana can verdi
tesîr girtin l/gh etkilenmek
tesîr jê girtin l/bw etkilenmek
-den etkilenmek
tesîr kirin l/gh tesir etmek, etkilemek, işlemek
tesîr lê bûn l/bw tesir edilmek, etkilenmek
tesîr lê kirin l/bw 1. tesir etmek, etkilemek, etkide bulunmak 2. fiz etkilmek 3. etkilemek, büyülemek
tesîr lê nekirin l/bw 1. etkilememek 2. mec fayda etmemek
tesîr li hev kirin l/bw etkileşmek
tesîra (...) neman 1) etkisini yitirmek 2) hükmü kalmamak, hızını kaybetmek (veya yitirmek)
tesîrbûn m tesir olma, etkilenme
tesîrdar rd tesirli, etkili
tesîrdar bûn l/ngh 1. etkili olmak 2. etkilenmek
tesîrdarbûn m 1. etkili olma 2. etkilenme
tesîrdarî m etkililik
tesîrgirtin m etkilenme
tesîrjêgirtin m etkilenme
tesîrker rd 1. etkileyici, etkili 2. mec etkili, dokunaklı 3. etkileyici, büyüleyici * xeberdaneke tesîrker etkileyici bir konuşma
tesîrkerî m 1. etkileyicilik, etkililik 2. mec etkililik, dokunaklılık 3. etkileyicilik, büyüleyicilik
tesîrkirî rd tesir etmiş, etkilemiş olan
tesîrkirin m tesir etme, etkileme, işleme
tesîrlêbûn m tesir edilme, etkilenme
tesîrlêbûyî rd etkilenmiş
tesîrlêbûyîn m tesir ediliş, etkileniş
tesîrlêkirî rd etkilenmiş, etkide bulunmuş olan
tesîrlêkirin m 1. tesir etme, etkileme, etkide bulunma 2. fiz etkilme 3. etkileme, büyüleme
tesîr bandor, eser
(navdêr, mê) bandor, hîkarî, kelij, werêç, kênc, rayda, kartêkirin, bandûr.
Herwiha: tesîr.
ji: Ji erebî.
Bikaranîn: Lêker: tesîr kirin. Navdêr: tesîrkirin, tesîrgirtin Rengdêr: tesîrkirî.
: bêtesîr, bêtesîrî, bitesîr, bitesîrî, tesîrdar, tesîrdarî, tesîrder, tesîrderî, tesîrker, tesîrkerî
tesîr kirin (lêker)(Binihêre:) tesîr
tesîrdar (rengdêr) bibandor, bihîkarî, bikelij, biwerêç, bikênc, birayda, bikartêkirin, bibandûr.
ji: tesîr + -dar.
Bikaranîn: Lêker: tesîrdar bûn. Navdêr: tesîrdarbûn.
: tesîrdarî tesîrdarîtî tesîrdartî
tesîrdar bûn (lêker)(Binihêre:) tesîrdar
tesîrdarbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) tesîrdar
tesîrdarî (navdêr, mê) rewşa tesîrdarbûnê, bibandorî, kartêkerî, hîkarîdarî, karîgerdarî, bitesîrî, bikêncî, biraydayî, kelijdarî, bandorî, ferhemendî, karîgerî, karîzma.
ji: tesîrdar + -î
tesîrgirtin (navdêr, mê) bandordarbûn, bandorgirtin, hîkarigirtin, karîgerîbûn.
ji: tesîr +girtin
tesîrker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) desthil, bibandor, xwedîhêz, bihêz, binifûz, xwedîgotin, xwedangotin, ya/ê tesîr dike.
ji: tesîr + -ker
tesîrkerî (navdêr, mê) bibandorî, bandorkerî, hîkarîdarî.
ji: tesîr +-kerî
tesîrkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye tesîr kirin
tesîrkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) tesîr
tesîrlêkirin (navdêr, mê) kartêkirin.
ji: tesîr +lêkirin
tesîr Binêre: bandor
(f.) influence, effect. See: bandor
f. influence
tesîr Eindruck
Einfluss
Einwirkung
Wirkung
tesîr m. bandûre m., tesîr n., bandore m.
tesîr kirin tg. bandûre kerdene, tesîr kerdene, bandûre re cikerdene, tesîr re cikerdene
tesîr lêkirin tg. bandûre re cikerdene, tesîr re cikerdene
tesîrdar rd. bandûrin, tesîrin
tesîrdar bûn tng. bandûrin bîyene, tesîrin bîyene
tesîrêsk m. zoo. qevzike m.
tesîrker rd. bandûrker, tesîrker
tesîrkerî m. bandûrkerîye, tesîrkerîye, bandûrkerênî, tesîrkerênî m.