Encamên lêgerînê
tertemiz 1. pip paqij, pir û pak, têr paqij, pakî paqij, têr temîz 2. têr temîz (bêleke, bêguneh) (mec) rd
1. pip paqij, pir û pak, têr paqij, pakî paqij, têr temîz 2. têr temîz (bêleke, bêguneh) (mec) rd
tertibat (piraniya tertîb) 1. pergal, sazûman, rêkûpêkî, tertibat 2. tedarik, amadeyî m
(piraniya tertîb) 1. pergal, sazûman, rêkûpêkî, tertîbat 2. tedarik, amadeyîm
tertibat almak tedbîr stendin
tedbîr stendin
tertip 1. qor, rêz, sazûman, tertîb 2. bikeysî (teşeya rêzkirinê, bikeyskirinê) 3. sazkirin, bikeyskirin, amadeyîkirin 4. hîle, fen û fût, dek û dolab, şel û pel (mec) 5. tertîb (rêza bikaranîna îlacan, ku doktor li nexweşên xwe tewsiye dike) 6. tîprêzî, tertîp 7. tertîb (dewra çûna leşkerîyê) m
1. qor, rêz, sazûman, tertîb 2. bikeysî (teşeya rêzkirinê, bikeyskirinê) 3. sazkirin, bikeyskirin, amadeyîkirin 4. hîle, fen û fût, dek û dolab, şel û pel (mec) 5. tertîb (rêza bikaranîna îlacan, ku doktor li nexweşên xwe tewsiye dike) 6. tîprêzî, tertîp 7. tertîb (dewra çûna leşkeriyê)m
tertip etmek saz kirin, amade kirin, tertîb kirin
saz kirin, amade kirin, tertîb kirin
tertipçi 1. sazker, sazgêr, amadekar 2. dolabgerîn (kesê ku ji bo bigihêje mebesta xwe tevgere an jî rewşeke nepak saz dike) nd/rd
1. sazker, sazgêr, amadekar 2. dolabgerîn (kesê ku ji bo bigihêje mebesta xwe tevgere an jî rewşeke nepak saz dike) nd/rd
tertipleme 1. keyskirin, tertîbkirin 2. sazkirin, amadekirin m
1. keyskirin, tertîbkirin 2. sazkirin, amadekirin m
tertiplemek 1. keys kirin, tertîb kirin 2. sazkirin, amade kirin l/gh
1. keys kirin, tertîb kirin 2. saz kirin, amade kirin l/gh
tertiplenmek 1. hatin keyskirin 2. hatin sazkirin, hatin amadekirin l/ttb
1. hatin keyskirin 2. hatin sazkirin, hatin amadekirin l/ttb
tertipleyici 1. keysker 2. sazgêr, sazker, amadeker nd/rd
1. keysker 2. sazgêr, sazker, amadeker nd/rd
tertipli 1. keyskirî, bikeys, lihev, tertîpkirî (nebelawela) 2. lihev, bikeys, birêkûpêk, bipergal (ji bo mirovan) 3. amadekirî, sazkirî (mec) rd
1. keyskirî, bikeys, lihev, tertîpkirî (nebelawela) 2. lihev, bikeys, birêkûpêk, bipergal (ji bo mirovan) 3. amadekirî, sazkirî (mec) rd
tertiplilik 1. bikeysbûn, lihevbûn, keyskirîbûn 2. lihevbûn, birêkûpêkî (ji bo mirovan) m
1. bikeysbûn, lihevbûn, keyskirîbûn 2. lihevbûn, birêkûpêkî (ji bo mirovan) m
tertipsiz 1. keysnekirî, nelihev 2. bêpîr, nelhev, jihevdefiltandî, belawela (ji bo mirovan) rd
1. keysnekirî, nelihev 2. bêpîr, nelhev, jihevdefiltandî, belawela (ji bo mirovan) rd
tertipsizlik 1. keysnekirîbûnî, nelihevî 2. bêpîrî, nelihevîtî, belawelatî (ji bo mirovan) m
1. keysnekirîbûnî, nelihevî 2. bêpîrî, nelihevîtî, belawelatî (ji bo mirovan) m
tert m dağılma, tarumar olma
tert (i) n 1. kesek (toprak için) 2. kesmik (taş gibi olmuş toprak parçası) 3. kesek (sertleşmiş hayvan gübresi veya pisliği) 4. kefeki (dişlerin diplerinde ve kaplarda oluşan kireç tabakası)
tert (ii) n pıhtı * tertê xwînê kan pıhtısı
tert (iii) n kelle * tertek penêr bir peynir kellesi
tert bûn m kerpiçleşmek (çok sert ve kuru duruma gelmek)
tert girtin l/gh kefekî olmak
tert û bela darmadağın, dağınık
tert û bela bûn darmadağın olmak, tarumar olmak
tert û bela kirin darmadağın etmek, tarumar etmek
tertan n 1. kesek (toprak için) 2. kesek (sertleşmiş hayvan gübresi veya pisliği)
tertan bûn m kerpiçleşmek (çok sert ve kuru duruma gelmek)
tertanbûn m kerpiçleşme (çok sert ve kuru duruma gelme)
tertanî rd kesekli
tertbûn m kerpiçleşme (çok sert ve kuru duruma gelme)
tertele m katliam
tertepe m lavaş ekmeğinden biraz kalın olan ekmek
tertepêl tantana.
tertepêl (i) bj/m muayene
tertepêl (ii) m eski belge, arşiv
tertere rd aylak
tertgirtin m kefeki olma
tertîb m 1. tertip, düzen 2. tertip (doktorun hastaya verdiği ilâç düzeni) 3. tertip, dizgi 4. tertip (askere alınma dönemi) 5. tertip, oyun
tertîb bûn m tertiplenme, düzenlenme
l/ngh tertiplenmek, düzenlenmek
tertîb kirin l/gh tertiplemek, tertip etmek, düzenlemek
tertîbat m tertibat, düzenek
tertîbker nd/nt tertipleyen, düzenleyici, düzenleyen
tertîbkerî m düzenleyicilik
tertîbkirî rd tertipli, düzenli, düzenlenmiş olan
tertîbkirin m tertip etme, tertipleme, düzenleme
tertik m kumaşın kirlenip sertleşmesi
tertîl n kesek (toprak için)
tertilandin m kımıldatma
l/gh kımıldatmak
tertilîn m kımıldama
l/ngh kımıldamak
tertûbela rd 1. dağınık (geniş bir alana yayılmış olan) 2. darmadağın, darmadağınık, tarumar,
tertûbela bûn l/ngh dağılmak, darmadağın olmak, tarumar olmak
darmadağın olmak, tarumar olmak
tertûbela kirin l/gh dağıtmak, darmadağın etmek
dağıtmak, darmadağın etmek, tarumar etmek
tertûbelabûn m dağılma, darmadağın olma, tarumar olma
tertûbelakirî rd darmadağın olmuş olan
tertûbelakirin m dağıtma, darmadağın etme
tertûbelatî m darmadağınlık, dağınıklık
tertûnc m israf
tertûncî bûn l/ngh israf olmak
tertûncî kirin l/gh israf etmek
tertûncîbûn m israf olma
tertûncîkirin m israf etme
tert (navdêr, nêr) Maddeyên li ser hev hişk dibin û perçeyên mezin pêktîninJi ber ku me erd bi zihayî cot kir ji dêvla kêseka tertên axê yên sed-sêsed kîlo çêbûn Ma ev ajal ne gunehin keça mi! Ji ber ku te ev 10 roj rêxa bin wan ne avêtiye rêxa wan bûye tert , Tozên hev girtine, hişk bûne û bûne qalibAva bajêr pir bi kilse, binê çeydan piştî heftakê dibe tert.
Bikaranîn: Lêker: tert bûn, tert kirin. Navdêr: tertbûn, tertkirin Rengdêr: tertbûyî, tertkirî.
Bide ber: kêsek kerpîç tepik
tert bûn (lêker)(Binihêre:) tert
tert kirin (lêker)(Binihêre:) tert
tertanî (navdêr, mê) kesekî.
ji: tert +-anî
tertbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) tert
tertbûyî (rengdêr) (Binihêre:) tert
tertepêl gotegot, pizepiz
tertîb (navdêr, mê) rêz, rêzkirin, duristkirin, birêkkirin.
Bikaranîn: Lêker: tertîb kirin. Navdêr: tertîbkirin Rengdêr: tertîbkirî.
ji: Ji erebî.
: tertîbî, tertîbker
tertîb kirin (lêker)(Binihêre:) tertîb
tertîbî (navdêr, mê) rewşa tertîbbûnê.
ji: tertîb + -î
tertîbker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê tertîb dike.
ji: tertîb + -ker
tertîbkirî (rengdêr) (Binihêre:) tertîb
tertîbkirin (navdêr)(Binihêre:) tertîb
tertilîn/ditertile/bitertile 1. ji hev veqetîn 2. pelate bûn 3. tarovaro bûn
tertkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye tert kirin
tertkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) tert
tertûbela belawela, axmetaxme, darmadağinik) tarûmar, tarûmarkirî, wêrankirî, wêranbûyî, hilweşiyayî, xirabkirî, xirabbûyî, virtûvala, şeqepeqe, tevlihev, perişan, tarûmar, hilweşandî, tarûmarbûyî
tertûbela bûn (lêker) tarûmar bûn, tar bûn, teriqîn, belawela bûn, felişîn, perişan bûn.
ji: tertûbela + bûn
tertûbela kirin (lêker) belawela kirin, axmetaxme kirin, tarûmar kirin, tar kirin, felişandin, teriqandin, perişan kirin.
ji: tertûbela + kirin
tertûbelakirî (rengdêr) tarûmarbûyî, tarûmarkirî, tertûbalabûyî, belawela, şeqepeqe, tevlihev, perişan, virtûvalakirî, virtûvalabûyî.
ji: tertûbela +kirî
tertûbelakirin (navdêr, mê) belawelakirin, axmetaxm kirin, tarûmarkirin.
ji: tertûbela +kirin
tertium quid ya ku bûyî sêyem, tişta sêyem ya ketiye di navbera du tiştên dijî hev.
tert n. talte, qila, herqele, kermele, qele, kesek, kelmite n.
tertan n. talte, qila, herqele, kermele, qele, kesek, kelmite n.
tertepêl m. tûmtûraq, debdebe, se m., setefat, xasmet, tentene, îhtisam, sukse n.
tertîb m. tertîb n.
tertîb kirin tg. amade kerdene, tertîb kerdene, hazir kerdene, virastene
lg. tertîb kerdene, sunike cidayene
tertîbat m. sunike, tertîbat, pergal m.
tertîbkirî rd. tertîpkerde, sunikecidaye, tertîbin, tertîbkerde
tertîp m. tertîb n.
tertîpker m/n. amadekar, tertîbcî, organîzator, amadeker n.
tertîpkerî m. amadekarîye, tertîbcîyîye, organîzatorîye, amadekerîye, amadekarênî, tertîbcîyênî m.
tertûbela rd. tarûmar, çarûçur, delûbel, axmedax m., qilavila, çarçûçurç, çarçur
tertûbela bûn tng. tarûmar bîyene, çarûçur bîyene, delûbel bîyene, axmedaxme bîyene, qilavila bîyene, çarçûçurç bîyene, çarçur bîyene
tertûbela kirin lg. qilavîla kerdene, tarûmar kerdene, tar kerdene, çarçûçurç kerdene, axmedaxme kerdene, tarûmarnayene
tertûbelatî m. qilavilayîye, tarûmarîye, çarçûçurçîye, axmedaxmeyîye, qilavilayênî, tarûmarênî m.