Encamên lêgerînê
tersine berevajkî, beroçeqî, paşpêkî, terskî h
berevajkî, beroçeqî, paşpêkî, terskî h
tersine çevirmek berepaş zivirandin, li paşpê fetilandin
berevajî kirin, vajî kirin, li vajî qelaptin
berevajî kirin, vajî kirin, li vajî qelaptin (bir iş veya durum)
Berepaş zivirandin. Li paşpê fetilandin.
tersine dönmek çep gerîn
çep gerîn (bir iş veya durum)
tersine gitmek 1) (ji bo kar û rewş), çep çûn, xerab çûn 2) li xweşa (yekî) neçûn, li hesabê (yekî) nehatin
1) (ji bo kar û rewş), çep çûn, xerab çûn 2) li xweşa (yekî) neçûn, li hesabê (yekî) nehatin