Encamên lêgerînê
ters (I) 1. vajî, ters, awejû, paşpê, vajîgûn rd 2. çewt, ters, nelirê, paşpê, berepaş, neguncan (mec) *ters bir iş karekî ters rd 3. ters, sirt, awejû *ters cevap bersiva sirt (mec) rd 4. vajî, vaca, ters *çorabın tersi vajiyê goreyê n 5. pişt m, ters n (aliyê nebir ê hacetekî bibir) *bıçağın tersi pişta kêrê 6. berevajî, awejû, ters *söylediğin şeyin tam tersi doğru tiştê ku dibêjî tam berevajiyê wê rast e (mec) n 7. çep, ters (ji bo kesê ku pêlê wan li hev nanêre) *ters biri mirovekî çep e rd (II) ters, porsil (pîsiyê dewara yeksim) n
ters (i) 1. vajî, ters, awejû, paşpê, vajîgûnrd 2. çewt, ters, nelirê, paşpê, berepaş, neguncan (mec) * ters bir iş karekî tersrd 3. ters, sirt, awejû * ters cevap bersiva sirt (mec)rd 4. vajî, vaca, ters * çorabın tersi vajiyê goreyên 5. pişt m, tersn (aliyê nebir ê hacetekî bibir) * bıçağın tersi pişta kêrê 6. berevajî, awejû, ters * söylediğin şeyin tam tersi doğru tiştê ku dibêjî tam berevajiyê wê rast e (mec)n 7. çep, ters (ji bo kesê ku pêlê wan li hev nanêre) * ters biri mirovekî çep erd
ters (ii) ters, porsil (pîsiyê dewara yeksim) n
ters düşmek ji hev çûn, dijberî hev bûn
ji hev çûn, dijberî hev bûn
Ji hev çûn. Dijberî hev bûn.
ters pers terso merso, li hev qelibîn *işlerim ters pers karê min li hev qelibiye
terso merso, li hev qelibîn * işlerim ters pers karê min li hev qelibiye
Tersomerso. Li hev qelibîn.
ters pers olmak 1) deverû ketin, li ser dev ketin 2) di xwe de qusikîn, di xwe de şeqizîn, di xwe de şermî bûn (mec)
1) deverû ketin, li ser dev ketin 2) di xwe de qusikîn, di xwe de şeqizîn, di xwe de şermî bûn (mec)
I) Deverû ketin. Li ser dev ketin. II) Di devê xwe de qusikîn. Di devê xwe de şeqizîn. Di xwe de şermî bûn.
ters tarafından kalkmak xerab razan, ne li hev bûn
ters tarafından kalkmış Xerab razan. Ne li hev bûn.
ters ters ters ters
bakmak xel xel lê nihêrtin, ters ters lê mêze kirin
ters ters
ters ters (veya sol) tarafından kalkmak xerab razan, ne li hev bûn
ters ters bakmak xel xel lê nihêrtin, ters ters lê mêze kirin
ters türs 1) serobero 2) çirtovirto, tersomerso (tiştê ku rasterê naçe)
1) serobero 2) çirtovirto, tersomerso (tiştê ku rasterê naçe)
ters yol çeperê, çewterê
çeperê, çewterê
ters yön bereka ters, hêla ters
bereka ters, hêla ters
ters yüz 1. berevajî m 2. berepaşkî, paşpêkî h
bnr ters yüz
1. berevajîm 2. berepaşkî, paşpêkî h
1. berevajî 2. berepaşkî, paşpêkî
ters yüz (veya ters yüzü) geri dönmek berepaş hatin, li paşpê fetilîn, bi paş ve vegerîn
ters yüz geri dönmek (veya ters yüzü geri dönmek) berepaş hatin, li paşpê fetilîn, bi paş ve vegerîn
ters yüzü geri dönmek Berepaş hatin. Li paşpê zivirîn. Bi paş ve vegerîn.
ters yüzüne çevirmek berepaş zivirandin, li paşpê fetilandin
ters yüzüne dönmek berepaş çûn, li paşpê çûn
berepaş çûn, li paşpê çûn
Berepaş çûn. Li paşpê çûn.
tersane bareg, tersane m
bareg, tersane m
tersaneli di dema Osmaniyan de ji leşker û efserên behreyî re dihat gotin
di dema Osmaniyan de ji leşker û efserên behreyî re dihat gotin
tersi (I) tersî, dij, paşpêyî, berevajî rd (II) bnr tirsi
tersi (i) tersî, dij, paşpêyî, berevajî rd
tersi (ii) bnr tirsi
tersi dönmek şaşomaşo bûn (bi ser tiştekî ve ne bûn)
şaşomaşo bûn (bi ser tiştekî ve nebûn)
Şaşomaşo bûn. Lê xerab anîn.
tersim resmê (...) çêkirin
resmê (...) çêkirin
tersinden okumak berepaş xwendin (şaş fêm kirin)
berepaş xwendin (şaş fêm kirin)
Şaş fêm kirin.
tersine berevajkî, beroçeqî, paşpêkî, terskî h
berevajkî, beroçeqî, paşpêkî, terskî h
tersine çevirmek berepaş zivirandin, li paşpê fetilandin
berevajî kirin, vajî kirin, li vajî qelaptin
berevajî kirin, vajî kirin, li vajî qelaptin (bir iş veya durum)
Berepaş zivirandin. Li paşpê fetilandin.
tersine dönmek çep gerîn
çep gerîn (bir iş veya durum)
tersine gitmek 1) (ji bo kar û rewş), çep çûn, xerab çûn 2) li xweşa (yekî) neçûn, li hesabê (yekî) nehatin
1) (ji bo kar û rewş), çep çûn, xerab çûn 2) li xweşa (yekî) neçûn, li hesabê (yekî) nehatin
tersinmek 1. vegerîn, zivirîn 2. vecelidîn l/ngh
1. vegerîn, zivirîn 2. vecelidîn l/ngh
tersleme (I) têhilanîn, azardan, daperandin m (II) terskirin (ji bo dewarên yeksim) m
tersleme (i) têhilanîn, azardan, daperandin m
tersleme (ii) terskirin (ji bo dewarên yeksim) m
terslemek (I) tê hilanîn l/gh, azar dan l/gh, daperandin l/gh, li urzê (yekî) ketin l/b w, li sûfê (yekî) ketin l/bw, urzê (yekî) birin l/bw, gotina (yekî) kirin destê (wî) l/bw (II) ters kirin (ji bo dewarên yek sim)
terslemek (i) tê hilanîn l/gh, azar dan l/gh, daperandin l/gh, li urzê (yekî) ketin l/bw, li sûfê (yekî) ketin l/bw, urzê (yekî) birin l/bw, gotina (yekî) kirin destê (wî) l/bw
terslemek (ii) ters kirin (ji bo dewarên yek sim)
terslenmek 1. hatin azardan, hatin daperandin, tê hatin hilanîn l/tb 2. eksîtî kirin l/gh, ketin eksê l/ngh
1. hatin azardan, hatin daperandin, tê hatin hilanîn l/tb 2. eksîtî kirin l/gh, ketin eksê l/ngh
tersleşme cirnexweşbûn m
cirnexweşbûn m
tersleşmek cirnexweş bûn (ê ku exlaqê wî, cir û tebîetê wî ne xweş bûye) l/ngh
cirnexweş bûn (ê ku exlaqê wî, cir û tebîetê wî ne xweş bûye) l/ngh
terslik 1. tersîtî, awejûyî, vajîtî 2. cirnexweşî m
1. tersîtî, awejûyî, vajîtî 2. cirnexweşî m
tersten çepkî, berevajkî h
çepkî, berevajkî h
tersyüz etmek Berovajî kirin. Bermeqlûb kirin.
ters rd 1. ters, aykırı (gerekli olan duruma karşıt olarak) 2. ters, aksi (uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz, zamansız, vakitsiz) * karekî ters ters bir iş * li min megire, rastî zemanekî ters hat aksi bir zamana rastladı, kusura bakma 3. mec ters, aksi (gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert, inatçı) 4.n ters (bir şeyin içe gelen yanı, arkası) 5. ters (kesici bir aletin kesmeyen yanı) 6. ters (bir şeyin aksi)
ters (ii) n ters (tek tırnaklı hayvan pisliği)
ters (iii) b tös (hayvanı töskürtmek için kullanılır)
ters bûn l/ngh töskürmek
ters olmak, aykırı olmak
ters çûn l/ngh baş aşağı gitmek (sürekli zarar görmek veya kötüleşmek)
ters kirin (i) l/gh töskürtmek
ters kirin (ii) l/gh terslemek (hayvan pislemek)
ters ters h yan yan * ters ters li erebeyê mêze kir yan yan arabaya baktı
ters ters
ters ters lê nihêrtin (an jî mêze kirin) ters ters bakmak1) aksi gibi 2) aksine
tersane aksine.
tersî aksilik.
rd tersi
tersî (...) ketin -e aykırı düşmek
tersî (yekî) ketin aykırılaşmak
tersî hev ketin birbirine ters düşmek
tersîtî m terslik, aksilik
tersiyer kîm/rd üçüncül
terskî h tersine, töskürü
terskirin (i) m töskürtme
terskirin (ii) m tersleme (hayvan pisleme)
terso merso ters pers
tersomerso rd ters türs (düzgün gitmeyen, iyiy işlemeyen)
tersomerso xeber dan ters türs konuşmak
tersxane m tershane, gemilik
ters [I] 1. çewt 2. berevajî 3. peşk, pêxem [II] gemara ker û hespan
ters bûn (lêker)nelirê bûn.
ji: ters + bûn
tersayene (Zazaki) (lêker) tirsîn
tersî 1. çewtî 2. berevajîtî 3. pêxemî
(navdêr, mê) dijî, dijîtî, dijberî, zidî, hevberî, berberî, hemberî, reqabet, mixalefet, ixtilaf, dijî bûn, dijî xebitîn, hevrikî, hevber bûn.
Herwiha: tersîtî.
ji: ters + -î
terskî (navdêr, mê) berepaş, paşpê berevajkî, beroçeqî, paşpêkî.
ji: ters +-kî
terskul ters
tersnayene (Zazaki) (lêker) tirsandin
tersnîyayene (Zazaki) (lêker)hatin tirsandin
ters n. teje, terse m.
n. fisqî, fisqin, fisqe n.
rd. ters, çewt, peypekî
n. ters n.
ters bûn tng. ters bîyene, çewt bîyene
ters kirin tg. fisqî kerdene
ters o merso rd. tersmers, ters-turs
tersdarî m. heywanîye, tersdarîye, heywancîyênî m.
tersê m. qertîboz, zirope, xeyalet, metekin, sipêla, qerqertî m., xayve, xeybe n.
tersêsevê m. qertîboz, zirope, xeyalet, metekin, sipêla, qerqertî m., xayve,xeybe n.
tersî hev ketin tng. zidê yewbînî kewtene, têzid kewtene, tersê yewbînî kewtene, zidê yewbînî kewtene
tersîtî m. tersîye, tersênî m.
terskî h. terskî, peypekî, verepeykî
tersxane m. kestîxane, tersane, gemîxane n.