Encamên lêgerînê
terîb rd koşut, paralel
terîb kirin l/gh koşutlaştırmak
terîbî mat/m koşutluk
terîbkirin m koşutlaştırma