Encamên lêgerînê
tepe 1. tep 1 tepik m, niçik m, pompil m, ser, serî, gujme m (beşa raser a tiştekî) *kocaman ağaçların tepesine bakıyordu wî li tepika darên qirase dimêzand 2. tepe, tepik, gir i tüm *qot n, gaz m, nelêm n, kepez, til n, bêlan n, tilm n, qop, gird, girik n, keloşk, m *tepeye çıkıp bağırıyordu derketibû serê gir û dikir gazî erd 3. ser (li ser ser) *tepemde durma! li ser serê min mesekine! 4. ser, teng *güneş tam tepelerinde roj tam li ser serê wan e 5. tep, tepik (tepika serî) ant/m
1. tep n, tepik m, niçik m, pompil m, ser n, serî n, gujmem (beşa raser a tiştekî) * kocaman ağaçların tepesine bakıyordu wî li tepika darên qirase dimêzand 2. tepe n, tepik n, gir n, tûm n, qot n, gaz m, nelem n, kepez n, til n, bêlan n, tilm n, qop n, gird n, girik n, keloşk,m * tepeye çıkıp bağırıyordu derketibû serê gir û dikir gazî erd 3. ser (li ser ser) * tepemde durma! li ser serê min mesekine! 4. ser, teng * güneş tam tepelerinde roj tam li ser serê wan e 5. tep, tepik (tepika serî) ant/m (birine)
tepe camı tak, rojen m
tak, rojen m
tepe değer Nirxa zêdetirîn. Nirxa mezintirîn. Nirxa herî zêde.
tepe sinde bitmek 1) di (yekî) gerîn 2) ji nişka ve peyda bûn
tepe tepe kullanmak bi pihînan rabûn sere (j i bo eşyayê saxlem)
tepecik 1. tepik, mitik, qotik, girik, tilik, kumbirk, gimt, gint, keloşk erd/n 2. topik (topika bizrê kulîlkan) bot/m
1. tepik, mitik, qotik, girik, tilik, kumbirk, gimt, gint, keloşk erd/n 2. topik (topika bizrê kulîlkan) bot/m
tepeden bakmak bi çavekî biçûkatiyê li (yekî) mêzandin, bi çavekî biçûk lê nihêrtin
bi çavekî biçûkatiyê li (yekî) mêzandin, bi çavekî biçûk lê nihêrtin
tepeden inme 1) ji nişka ve 2) bi fermanê hatin (fermana ku ji meqamekî bilind tê)
1) ji nişka ve 2) bi fermanê hatin (fermana ku ji meqamekî bilind tê)
tepeden tırnağa (kadar) seranpê, serdanpê, ji serî heta binî
tepeden tırnağa kadar seranpê, serdanpê, ji serî heta binî
tepeden tırnağa süzmek ji bin piyan heta nava serî lê nihêrtin
ji bin piyan heta nava serî lê nihêrtin
tepegöz 1. çavlinavser (kesê ku eniya wî nehildayî ye û çavên wî nêzî cihê ku por tê de hêşîn dibe ye, kesê ku çavê wî li nav serê wî ne) 2. çavlinavser (kesê ku bi baldarî li ber xwe nanihêre û li tiştan diqelibe)
1. çavlinavser (kesê ku eniya wî nehildayî ye û çavên wî nêzî cihê ku por tê de hêşîn dibe ye, kesê ku çavê wî li nav serê wî ne) 2. çavlinavser (kesê ku bi baldarî li ber xwe nanihêre û li tiştan diqelibe)
tepeleme 1. pêpeskirin, pelçiqandin m 2. serkutkirin, tepeserkirin (mec) 3. qubikî, bi lodî h 4. mişt, seromişt, belo, biserî, darxir, serbilod *kaşığı tepeleme doldurmuş kevçî bi serî tije kiriye rd
1. pêpeskirin, pelçiqandinm 2. serkutkirin, tepeserkirin (mec) 3. qubikî, bi lodî h 4. mişt, seromişt, belo, biserî, darxir, serbilod * kaşığı tepeleme doldurmuş kevçî bi serî tije kiriyerd
tepeleme doldurmak bi serî kirin, seromişt kirin, serbilod kirin
bi serî kirin, seromişt kirin, serbilod kirin
tepelemek 1. (di bin piyan de) pelçiqandin 2. serkut kirin, tepeser kirin *düşmanı tepeledik me dijmin serkut kir (mec) 3. serkutî kirin (têra dilê xwe lê xisitn) l/gh
1. (di bin piyan de) pelçiqandin 2. serkut kirin, tepeser kirin * düşmanı tepeledik me dijmin serkut kir (mec) 3. serkutî kirin (têra dilê xwe lê xisitn) l/gh
tepelenme 1. pêpesbûn 2. serkutbûn, tepeserbûn m
1. pêpesbûn 2. serkutbûn, tepeserbûn m
tepelenmek 1. (di bin piyande) hatin pelçiqandin, hatin pêpeskirin 2. hatin serkutkirin 3. hatin serkutîkirin (têra dilê xwe) hatin kutan l/tb 4. pêpes bûn l/ngh 5. serkut bûn, tepeser bûn l/ngh
1. (di bin piyande) hatin pelçiqandin, hatin pêpeskirin 2. hatin serkutkirin 3. hatin serkutîkirin (têra dilê xwe) hatin kutan l/tb 4. pêpes bûn l/ngh 5. serkut bûn, tepeser bûn l/ngh
tepeletmek (di bin piyan de) dan pelçiqandin, dan pêpeskirin 2. dan serkutkirin 3. dan serkutîkirin (têra dilê xwe) dan kutan l/lb
(di bin piyan de) dan pelçiqandin, dan pêpeskirin 2. dan serkutkirin 3. dan serkutîkirin (têra dilê xwe) dan kutan l/lb
tepeli toygar pezkuj nd
1. bitepik, bitepe, biqot, bimitik, bigir *tepeli arazi erda bigir û tepik 2. bikimik, bikimşik *tepeli tavuk mirişka bikimşik rd
1. bitepik, bitepe, biqot, bimitik, bigir * tepeli arazi erda bigir û tepik 2. bikimik, bikimşik * tepeli tavuk mirîşka bikimşik rd
toygar pezkuj nd
tepelik 1. ferahî (jin didin serê xwe) m 2. şerik (ji beşa bixeml ya tiştekî ku tê cihê wê yê herîn bilind) n 3. erda girik û mitik (devera pir bi gir û mitik, cihê bi gir û mesîl) nd/rd 4. poçax, temorî m
1. ferahî (jin didin serê xwe) m 2. serik (ji beşa bixeml ya tiştekî ku tê cihê wê yê herîn bilind) n 3. erda girik û mitik (devera pir bi gir û mitik, cihê bi gir û mesîl) nd/rd 4. poçax, temorî m
tepesi (veya beyni) atmak qalpaxê serê (yekî) avêtin
tepesi aşağıya gitmek keleka (yekî) derbejêr bûn, feleka (yekî) çep gerin
keleka (yekî) derbejêr bûn, feleka (yekî) çep gerîn
tepesi atmak qalpaxê serê (yekî) avêtin
tepesi üstü serserkî
serserkî (birinin)
tepesinde bitmek 1) di (yekî) gerin 2) ji nişka ve peyda bûn
tepesinde havan dövmek (veya tepesinde değirmen çevirmek) li ser serê yekî teperep kirin (ji bo kesên ku li qata jorê rûdinin hu yên biniya xwe nerihet dikin)
tepesinde havan dövmek (veya değirmen çevirmek) li ser serê yekî teperep kirin (ji bo kesên ku li qata jorê rûdinin hu yên biniya xwe nerihet dikin)
tepesinden (veya başından) kaynar su dökmek cêrek ava sar bi nava serê (yekî) de kirin û bi çokên wan de hatin xwarê, weka beroşek ava kelandî bi canê (yekî) de hatin xwarê, ava sar bi çokên (yekî) de hatin xwarê (birinin)
tepesinden kaynar su dökmek cêrek ava sar bi nava serê (yekî) de kirin u bi çokên wan de hatin xwarê, weka beroşek ava kelandî bi canê (yekî) de hatin xwarê, ava sar bi çokên (yekî) de hatin xwarê
tepesine (veya başına) binmek (veya) çıkmak) li stûyê (yekî) siwar bûn, bi nikulan hatin ser serê (yekî) (birinin)
tepesine binmek (veya çıkmak) li stûyê (yekî) sivvar bûn, bi nikulan hatin ser serê (yekî)
tepesine dikilmek li ser serê (yekî) sekinîn
tepesinin tası atmak dûman ji nav serê (yekî) çûn, qalpaxa serê (yekî) avêtin
tepesiz bêtepe, bêgir, bêmitik, bêqot, bêserik, bêtepik rd
bêtepe, bêgir, bêmitik, bêqot, bêserik, bêtepik rd
tepetakla (tepetaklak) serserkî, qilopanî, qilopazî, teqlûtoqil, qilozanî, qilopanî, serserî h
tepetakla etmek (veya tepetakla devirmek) qilozanî kirin, qilopanî kirin, toqlanî kirin, qilopazî kirin, qiloz kirin, serserkî kirin (an jî serserkî berî erdê dan)
tepetakla gitmek (veya tepetakla yuvarlanmak) serserkî çûn, qilopanî bûn, qiloz bûn, toqlanî bûn, qilopanî bûn, toqlanî dan, qilopazî bûn, werbûn
tepetakla, tepetaklak serserkî, qilopanî, qilopazî, teqlûtoqil, qilozanî, qilopanî, serserî h
tepetakla, tepetaklak etmek (veya devirmek) qilozanî kirin, qilopanî kirin, toqlanî kirin, qilopazî kirin, qiloz kirin, serserkî kirin (an jî serserkî berî erdê dan)
tepetakla, tepetaklak gitmek (veya yuvarlanmak) serserkî çûn, qilopanî bûn, qiloz bûn, toqlanî bûn, qilopanî bûn, toqlanî dan, qilopazî bûn, werbûn
tephir 1. fûrin 2. keledoşîkirin m
1. fûrîn 2. keledoşîkirin m
tephirhane keledoşxane m
keledoşxane m
tepi tehn ps/m
tehn ps/m
tepik pihîn, pîn m
pihîn, pîn m
tepikleme pehnîkirin, pehnîdan, kilkirin, pînkirin (ji bo ajotina heywan) m
tepiklemek pehnî kirin, pehnî danê, kil kirin, pîn kirin (ji bo ajotina heywan) l/gh
pehnî kirin, pehnî danê, kil kirin, pîn kirin (ji bo ajotina heywan) l/gh
tepildeme pehnîkirin, pehnîdan, kilkirin, pînkirin (ji bo ajotina heywan) m
tepilmek pihîn lê hatin xistin (bi şûn de hatin zivirandin, bi şûn de hatin vegerandin) l/tb
pihîn lê hatin xistin (bi şûn de hatin zivirandin, bi şûn de hatin vegerandin) l/tb
tepindirici hilkutok rd
hilkutok rd
tepindirmek 1. pihîn lê dan xistin 2. dan hilavêtin, dan lotikdan 3. teperep pê dan kirin 4. pîkolî pê dan kirin
1. pihîn lê dan xistin 2. dan hilavêtin, dan lotikdan 3. teperep pê dan kirin 4. pîkolî pê dan kirin l/lb
tepiniş 1. pihînlêdan 2. xwehilavêtin, xwehilkutandin, lotikdan 3. teperepkirin 4. pîkolîkirin, pêdihevdan (ji bo kar û awayê van lêkeran) m
1. pihînlêdan 2. xwehilavêtin, xwehilkutandin, lotikdan 3. teperepkirin 4. pîkolîkirin, pêdihevdan (ji bo kar û awayê van lêkeran) m
tepinme 1. pihînlêdan 2. xwehilavêtin, xwehilkutandin, lotikdan 3. teperepkirin 4. pîkolîkirin, pêdihevdan m
1. pihînlêdan 2. xwehilavêtin, xwehilkutandin, lotikdan 3. teperepkirin 4. pîkolîkirin, pêdihevdan m
tepinmek 1. pihîn danîn (yekî), bi pihînan rabûn serê (bi awayekî lez pê lê xistin) *önce tekmelediler sonra üstüne çıkıp tepindiler pêşî bi pihînan lê xistin paşê jî bi pihînan rabûn serê l/bw 2. xwe hilavêtin, xwe hilkutandin, lotik dan, dan lotikan (ji bo rewşa hêrsbûn û şadiya kesekî) l/gh 3. teperep kirin (pi piyan teperep kirin) l/gh 4. pîkolî kirin l/gh, pê di hev dan l/bw (mec)
1. pihîn danîn (yekî), bi pihînan rabûn serê (bi awayekî lez pê lê xistin) * önce tekmelediler sonra üstüne çıkıp tepindiler pêşî bi pihînan lê xistin paşê jî bi pihînan rabûn serê l/bw 2. xwe hilavêtin, xwe hilkutandin, lotik dan, dan lotikan (ji bo rewşa hêrsbûn û şadiya kesekî) l/gh 3. teperep kirin (pi piyan teperep kirin) l/gh 4. pîkolî kirin l/gh, pê di hev dan l/bw (mec)
tepir têpûr, koroc m
têpûr, koroc m
tepirleme têpûrkirin m
têpûrkirin m
tepirlemek têpûr kirin l/gh
têpûr kirin l/gh
tepişmek 1. bi pihînan li hev xistin, bi pihînan li hev dan, zîtik avêtin hev, refes avetin hev, bi refesan li hev xistin l/bw 2. hev tehm dan, hev tan dan, hev def dan, hev û din kil kirin, hev û din kulandin l/b w 3. zîtik dan, lotik dan l/gh
1. bi pihînan li hev xistin, bi pihînan li hev dan, zîtik avêtin hev, refes avêtin hev, bi refesan li hev xistin l/bw 2. hev tehm dan, hev tan dan, hev def dan, hev û din kil kirin, hev û din kulandin l/bw 3. zîtik dan, lotik dan l/gh
tepke 1. bertekî, refleks biy/m 2. refleks psî.
1. bertekî, refleks biy/m 2. refleks psî/m
tepki 1. vebizav, bertek, berpêyî, reaksiyon, kardanawe 2. bizav m
1. vebizav, bertek, berpêyî, reaksiyon, kardanawe 2. bizavm
tepki göstermek 1) vebizivîn, bizivîn, hilfirîşkîn, reaksiyon nîşan dan 2) dest hilanîn, bizav pê ketin, hilfirîşkîn
1) vebizivîn, bizivîn, hilfirîşkîn, reaksiyon nîşan dan 2) dest hilanîn, bizav pê ketin, hilfirîşkîn
tepkide bulunmak bizav pê ketin, dest birin xwe
bizav pê ketin, dest birin xwe
tepkili vebizavdar, bertekdar, reaksiyoner rd
vebizavdar, bertekdar, reaksiyonerrd
tepkili uçak jet m
jet m
tepkime 1. vebizav, bertekî, reaksiyon 2. bizivîn, vebizivîn 3. reaksiyon kim/m
1. vebizav, bertekî, reaksiyon 2. bizivîn, vebizivîn 3. reaksiyon kîm/m
tepkimek vebizivîn l/gh, bizivîn l/ngh, hilfirişkin l/gh, bertekî nişan dan l/bw, reaksiyon nişan dan l/bw
vebizivîn l/gh, bizivîn l/ngh, hilfirîşkîn l/gh, bertekî nîşan dan l/bw, reaksiyon nîşan dan l/bw
tepkisel vebizavi, bertekiyî, reaksiyonî rd
vebizavî, bertekiyî, reaksiyonîrd
tepkisel davranış lebata vebizavi, tevgera bertekiyî psî.
tepkisiz 1. bêbizav, bêbertek, bêreaksiyon 2. bêvebizav (tiştê ku bi hêza bertekiyê haşixule) rd
1. bêbizav, bêbertek, bêreaksiyon 2. bêvebizav (tiştê ku bi hêza bertekiyê naşixule) rd
tepme 1. zîtiklêxistin, cotkanîlêdan, refeslêxistin, fincikavêtin (ji bo heywanan) 2. pêdews kirin, dewisandin, pêpes kirin 3. kudandin, rê çûn 4. pihînlêdan, pihînlêxistin (mec) 5. rabûna xeman m
1. zîtiklêxistin, cotkanîlêdan, refeslêxistin, fincikavêtin (ji bo heywanan) 2. pêdews kirin, dewisandin, pêpes kirin 3. kudandin, rê çûn 4. pihînlêdan, pihînlêxistin (mec) 5. rabûna xeman m
tepmek 1. zîtik lê xistin l/bw, cotkanî lê dan l/bw, refes lê xistin l/bw, fincik avêtin l/gh (ji bo heywanan) 2. pêdews kirin, dewisandin, pêpes kirin, hilkutandin *yünü çuvala tepti hirî dewisande çewal l/gh 3. (bi dijwarî û pir) rê kudandin, pir rê çûn l/bw 4. pihîn lê dan, pihîn lê xistin *rızkını tepiyor pihîn li risqê xwe dixe (mec) l/bw 5. xemên (yekî) rabûn (mec) *akşam oldumu dertleri teper ku bû êvar xcmên wî radibin l/bw
1. zîtik lê xistin l/bw, cotkanî lê dan l/bw, refes lê xistin l/bw, fincik avêtin l/gh (ji bo heywanan) 2. pêdews kirin, dewisandin, pêpes kirin, hilkutandin * yünü çuvala tepti hirî dewisande çewal l/gh 3. (bi dijwarî û pir) rê kudandin, pir rê çûn l/bw 4. pihîn lê dan, pihîn lê xistin * rızkını tepiyor pihîn li risqê xwe dixe (mec) l/bw 5. xemên (yekî) rabûn (mec) * akşam oldumu dertleri teper ku bû êvar xemên wî radibin l/bw (birini, bir şeyi) tepe tepe kullanmak bi pihînan rabûn serê (ji bo eşyayê saxlem)
teprenmek bnr deprenmek
bnr deprenmek
tepsermek nedawî bûn l/ngh
nedawî bûn l/ngh
tepsi 1. tepsî, zêrcam, tablik, berkêşok, mersef m 2. tepsî (ku tê de tişt miştan dipêjin) m 3. tepsî (tiştê ku di teşeya tepsiyê de ye) rd 4. tepsî (mêjera ku tepsî hiltîne) *iki tepsi börek du tepsî börek rd
1. tepsî, zêrcam, tablik, berkêşok, mersef m 2. tepsî (ku tê de tişt miştan dipêjin) m 3. tepsî (tiştê ku di teşeya tepsiyê de ye) rd 4. tepsî (mêjera ku tepsî hiltîne) * iki tepsi börek du tepsî borek rd
tep m hile
m 1. pat (yassı bir şeye vurunca çıkan ses) * got tep û lê xist pat diye vurdu 2. pıt (çok küçük bir nesnenin bir şey üzerine düştüğünde çıkardığı ses) 3. pof (yere düşen kaba ve yumuşakça bir şeyin veya havası boşalan bir nesnenin çıkardığı sesi anlatır)
m 1. el darbesi, elle vurulan darbe 2. pençe (insanların elleri çin) 3. şamar
nd 1. sobe 2. ebe!
tep (i) bj/m sara, pericik, peri hastalığı
tep (iv) n 1. tepe (bir şeyin en üst bölümü) 2. ant tepe (başın üst, kafa tasının iki kulak arasında kalan bölümü) 3. din (bir şeyin en yüksek ve sivri noktası)
tep avêtin (yekî) şamar atmak
tep kirin darbeden korumak için eğilmek
tep lê dan l/bw ebelemek
tep lê dan (an jî xistin) ebelemek
tep lê kirin l/bw (birini) oyuna etirmek
(birine) oyun oynamak, (birini) oyuna getirmek
tep lê xistin l/bw ebelemek, sobelemek
tep tep 1) pat pat 2) tin tin
tep û mist yumruk
tep û rep 1) pat küt 2) patır kütür
tep û tep pat pat
tepa m cibinlik
tepa (min) li te ebelemek (çocuk oyunlarında)
tepa min lê! sobe! (saklambaç gibi oyunlarda söylenen söz)
tepa serî ant/n kafa tası zirvesi
tepa xwe pê kirin sobelemek
tepaketî rd saralı
tepale m tezek, kuru tezek
tepan (i) n kapı tokmağı
tepan (ii) m tapan
tepandin m 1. göçertme 2. vurma
l/gh 1. göçertmek 2. vurmak
teparik m tıkaç
tepdar rd saralı
tepe tepe.
erd/n tepe * derketibû serê tepe û dikir gazî tepeye çıkıp bağırıyordu
tepê m ebelemece
tepedor m şişe mantarı
tepel m doruk, zirve
tepela serî ant/n kafa tası zirvesi
tepelik mzk/m dünbelek
teperep h 1. pat küt, raprap 2. çangıl çungul
teperep kirin l/gh tepinmek (ayaklarını vurarak gürültü çıkarmak)
teperep pê dan kirin tepindirmek
teperepkirin m tepinme (ayaklarını vurarak gürültü çıkarma)
tepeş ant/n elmacık
tepeser m tepeleme
tepeser bûn l/ngh tepelenmek
tepeser kirin l/gh tepelemek, yatıştırmak, bastırmak (bozguna uğratmak) * me dijmin tepeser kir düşmanı tepeledik * serhildan tepeser kir ayaklanmayı yatıştırdılar
tepeserbûn m tepelenme
tepeserkirî rd tepelenmiş olan
tepeserkirin m tepeleme, bastırma, yatıştırma (bozguna uğratma)
tepetep h 1. raprap, patır patır, pıtır pıtır 2. sapır sapır * tepetep sêv ketin elmalar sapır sapır döküldü 3. tıp tıp, tıpır tıpır, tıpış tıpış
tepetep jê çûn pıt pıt atmak
tepetep ji nava dilê (yekî) çûn içi içine geçmek
tepetep kirin l/gh pıtırdamak, raprap etmek, tapırdamak, tıpırdamak (yürürken tıpır tıpır ses çıkarmak)
tepetepa nava dilê (yekî) bûn içi içine geçmek
tepetepkirin m pıtırdama, raprap etme, tapırdama, tıpırdama (yürürken tıpır tıpır ses çıkarma)
tepik n topak (hamur topağı)
m şamar * tepikekê min lê da bana bir þamar vurdu
m 1. tepe (bir şeyin en üst bölümü) * wî li tepika darên qirase dimêzand kocaman ağaçların tepesine bakıyordu 2. uç (bir şeyin başı, tepesi) * li serê tepika darê çivîkek heye ağacın ucunda bir kuş var 3. din (bir şeyin en yüksek ve sivri noktası) 4. erd tepe, tepecik 5. ant tepe (başın üst, kafa tasının iki kulak arasında kalan bölümü)
tepik (iii) m 1. tezek 2. duvara yapıştırılarak kurumaya bırakılan yaş tezek
tepik (iv) m tepelik (bir şeyin tepesine konulan)
tepik (vi) rd ufak tefek kimse
tepik kirin l/gh tapışlamak, tapıklamak (birini beğenerek arkasını okşamak)
tepik li qûnê xistin kıçına tekmeyi atmak (vurmak veya yapıştırmak)
tepik wergerandin pişman olmak
tepika çiyê din doruğu
tepika serî ant/n kafa tası zirvesi
tepikî rd inci gibi (küçük, temiz, güzel ve düzgün)
tepikkirin m tapışlama, tapıklama (birini beğenerek arkasını okşama)
tepil darbuka.
m bir vurmalı çalgı
tepîl m parça
tepilorkî rd abullabut
tepîn tepinmek.
l/gh göçmek
m 1. patırdama 2. tıpırdama (yürürken tıpır tıpır ses çıkarma) 3. tıpırdama (hafif hafif vurma)
tepîn (ii) m göçme
tepîn ketin (tiştekî) patırdamak
tepîn kirin l/gh tıpırdamak (hafif hafif vurmak)
tepinandin m göçürme
l/gh göçürmek
tepînî m 1. patırtı 2. pıtırtı 3. tapırtı, tıpırtı 4. titreme (ışık için; aralıklı olarak gücü azalıp çoğalma)
tepînî jê anîn 1) patırdatmak 2) pıtırdatmak
tepînî jê çûn 1) patırdamak 2) pıtırdamak
tepînî kirin l/gh tıpırdamak * dilê wê tepînî dike yüreği tıpırdıyor
tepînîkirin m tıpırdatma
tepînk m mayın
tepînk (i) m göçük (çökmüş, göçmüş yer)
tepînk binax kirin mayınlamak
tepînk çandin mayın döşemek, mayınlamak
tepînk danîn l/gh mayınlamak
tepînk kirin binê erdê mayın döşemek
tepînker nd/nt mayıncı
tepînkirin m tıpırdama (hafif hafif vurma)
tepirandin m eşeleme
l/gh eşelemek
tepirîn m eşelenme
l/ngh eşelenmek
tepiş kabiliyet.
m tıpış
tepis m 1. basma, bastırma 2. sıkıştırma, tıkıştırma 3. el sürme
tepiş (i) m 1. devinim 2. takat
tepiş bûn l/ngh 1. tıpışlanmak, tapıklanmak 2. uslanmak, durulmak 3. yatışmak, oyalanmak
tepiş kirin l/gh 1. tıpışlamak, tapıklamak 2. yatıştırmak, oyalamak
tıpışlamak, tapıklamak
tepis kirin okşamak
tepisandî rd 1.basılmış olan 2. sıkıştırılarak yerleştirilmiş olan 3. mec sinik
tepisandin m 1. bastırma, basma (sıkıştırarak yerleştirme) 2. sıkıştırma, tıkıştırma, tıkma (bir şeyi dar bir yere zorla sığdırma) 3. tepeleme, doldurma 4. mec sindirme, sus pus etme (susturma)
l/gh 1. bastırmak, basmak (sıkıştırarak yerleştirmek) * penêr tepisande kûp küpe peynir bastı 2. sıkıştırmak, tıkıştırmak, tıkmak (bir şeyi dar bir yere zorla sığdırmak) 3. tepelemek, doldurmak 4. mec sindirmek, sus pus etmek (susturmak) * hemû tepis kirin hepsini susturdu
tepişandin (i) m 1. tıpışlama, tapıklama 2. yatıştırma, oyalama
l/gh 1. tıpışlamak, tapıklamak 2. yatıştırmak, oyalamak
tepişandin (ii) m devindirme
l/gh devindirmek
tepişbûn m 1. tıpışlanma, tapıklanma 2. uslanma, durulma 3. yatışma, oyalanma
tepişî rd uslanmış, durulmuş
tepisîn m 1. basılma, bastırılma 2. sığdırılma, tıkıştırılma, tıkılma 3. mec sindirilme
l/ngh 1. basılmak, bastırılmak 2. sığdırılmak, tıkıştırılmak, tıkılmak 3. mec sindirilmek
tepişîn (i) m 1. tıpışlanma, tapıklanma 2. uslanma, durulma 3. yatışma, oyalanma
l/ngh 1. tıpışlanmak, tapıklanmak 2. uslanmak, durulmak 3. yatışmak, oyalanmak
tepişîn (ii) m devinme
l/ngh devinmek
tepisk bnr terpûsk
tepîsk m tepsi
tepişkirin m 1. tıpışlama, tapıklama 2. yatıştırma, oyalama
tepişkor rd/ndt sakar (kimse)
tepişkorî m 1. sakarlık 2. rd sakarca
tepişkorî bûn l/ngh sakarlaşmak
tepişkorîbûn m sakarlaşma
tepka sepetê nd sepet topu
tepkeberf m kar topu
tepl (i) m darbuka, dümbelek
tepl (ii) m parmak izi
teple mzk/m dünbelek
teplêdan m ebeleme
teplêxistin m ebeleme, sobeleme
teplfiroş nd/nt dümbelekçi (satan kimse)
teplik mzk/m dümbelek
teplikvan nd/nt darbukacı, dümbelekçi (çalan kimse)
teplikvanî m darbukacılık, dümbelekçilik
tepljen nd/nt darbukacı, dümbelekçi (çalan kimse)
tepljenî m darbukacılık, dümbelekçilik
teplo m sara (hastalığı)
teplorkî h apul apul * ev zarok teplorkî bi rê de diçe bu çocuk apul apul gidiyor
teployî rd saralı
teployî bûn l/ngh saralı olmak (bu hastalığa yakalanmak)
teployîbûn m saralı olma (bu hastalığa yakalanma)
tepo (i) rd hilekâr
tepo (ii) m cibinlik
tepreş rd 1. hilekâr 2. hain
tepreşî m1. hilekârlık 2. hainlik
tepsî m 1. tepsi 2. tepsi (içinde börek, tatlı vb. pişiriline kap) 3.rd tepsi (tepsi biçiminde olan) 4.rd tepsi (bir tepsinin alabileceği miktarda olan) * du tepsî borek iki tepsi börek
tepsik m 1. tabak (yiyecek koymaya yara az derin veya yayvan kap) 2. rd tabak (bir tabağın alacağı miktar)
tepsîk m 1. tabak 2. tepsi, küçük tepsi
tepsîya çaygeran kahveci tepsisi, askı
teptep m 1. tapırtı, tıpırtı 2. h patır patır, sapır sapır
teptep kirin l/gh 1. tapışlamak, tıpışlamak 2. tapışlamak (hamur düzeltirken hafif elle vurmak) 3. tapışlamak, tapıklamak (birini beğenerek arkasını okşamak)
teptepa dil nd yürek çarpıntısı, yürek atışı
yürek çarpıntısı, kalp atışı
teptepbûn m tapışlanma, tıpışlanma
l/ngh tapışlanmak, tıpışlanmak
teptepe (i) m delikli tandır ekmeği
teptepe (ii) rd şapşal
teptepetî m şapşallık
teptepkirin m 1. tapışlama, tıpışlama 2. tapışlama (hamur düzeltirken hafif elle vurma) 3. tapışlama, tapıklama (birini beğenerek arkasını okşama)
teptepo rd eşkinsiz
tepûtor m örümcek ağı
tep [I] dek û dolab [II] şeqam, sîle [III] kêrt, gir [IV] rûxan
1. derbeya bi kefa destî (navdêr, mê) t-ya req, lêdana bi kefa destî yan bi tiştek din yê pan: Tepek li pişta min da. Min tepek jî lê nedaye lê dibêje ku ez birime ber mirinê! Tepek li qûna wê da. dengê lêdanek wisan, dengê ku têt bîstin dema tiştek bi hêz dikeve erdê: Gog tep bi erdê ket.Nêzîk, sîle, şeq, zele.
Bide ber: hutik, kulm, lot, mist, pên, zît.
Bikaranîn: Lêker: tep lê dan. Navdêr: teplêdan Rengdêr, teplêdayî.
: tepeser, tepeserî
tep bûn rûxîn
tep girtin (lêker)(Binihêre:) tep
tep kirin rûxandin
tep lê dan (lêker)(Binihêre:) tep
tep lêdan (Binihêre:) tep
tepa serî (navdêr, nêr) anatomî Ciyê herî bilind li tasika serî an serê mirov
tepale (navdêr, mê) keşkûr, kerme, sergîn, kemre, kemere, rîxa hişkkirî bo şewitandinê.
Têkildar: qelax
tepandî (rengdêr) givaştî, tepeserkirî, pestandî, puwandî.
ji: tepand + -î
tepandin (lêker) Tepandin ji peyva tep tê. Tepek lê daango bi kefa destê xwe nerm lê da. teptep ew dengê ji meşa ku yek li ser banekî re dikê tê, Mirov bi destan ditepînê. Ez têkstekî li ser kompiyûterê ditepînim.
teparik parçeyê ku pê tiştên devteng tên girtin
tepdar (rengdêr) fêdar, edroyî, edrokî, adiroyî, tepaketî.
ji: tep +-dar
tepê li pêşberî gundî girê/kêrtê li pêşpala gundî
tepedor dervankê darîn ê ku pê devê amanên devteng tê girtin
(navdêr, mê) dervankek biçûke ji pirteka darê xav hatî çêkirin dikin di derê bitilan da ileyên nav da ne rêjin, tebedor
tepedor kirin (lêker)(Binihêre:) tepedor
tepedorkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye tepedor kirin
tepek û du tep lê xistin çend şeqam avêtin yekî
tepeqûn kirin (biwêj) qewirandin. mêrik mêze dike ku niyeta wî nebaş e, ji mala xwe tepeqûn dike û hew. (argo)
teperep (navdêr, mê) Ew dengê dertê dema ku sol û pêlav bi hêz û hêl li erdê tê xistin.
Herwiha: tepûrep.
ji wêjeyê: Her sal vê rojê, ba be bahoz be, qir be qelan be…heta heta ji ezman kevir jî bibarin; li tevî serokomar: hûr û pizûr, kizîr û wezîr, fermanber û fermandar ‘ferza seredanê’ pêk tînin, serê xwe li ber mozoleyê diçimînin, li deftera Anit Kabîrê spasî û şabaşiyên xwe diyarî nemir Mustafa Kemalê kalê tirkan dikin, û bi dû rêûresma leşkerî, xwepêşandana balefirên şer; di bin teperepa potînên reş de dibelişin stiran û sirûdan…(azadiyawelat.com, Arjen Arî, 11/2008).
Bikaranîn: Lêker: teperep kirin. Navdêr: teperepkirin Rengdêr: teperepkirî.
Têkildar: reperep, teptep, teq
teperep kirin (lêker)(Binihêre:) teperep
teperepkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye teperep kirin
teperepkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) teperep
tepeser (rengdêr) tepeser kirin, bindest kirin, temisandin, perçiqandin, zirviçandin, merriçandin, fetisandin.
ji wêjeyê: Lê belê rêkên zêdetir yên tepeser kirina ragehandinek serbixwe hene, li gor babetekê ku vê dawiyê rojnama Internetî ya Rooz ya rojane belav kiriye. Nivîskarê babetê Hassen Yousefî Eşkevarî , dinivîsit çi caran berî niha rojnamevan heya vê qasê ji aliyê rêjîmê ve berev rûyê givaşê nebûne. Ew dibêjit deselatdarên Îranê çendîn awayên deselatê bikar tînin ji bo alîkarî kirina alîgir û karbidestên xwe û sînordar kirina xelkên din, heta eger pêdivî bû wan berv rûyê têkşikana darayî û derwey berêkanê pal didin..
ji: tep + -e- + ser (anku tep li serî dan).
Bikaranîn: Lêker: tepeser bûn, tepeser kirin. Navdêr: tepeserbûn, tepeserkirin Rengdêr: tepeserbûyî, tepeserkirî.
: tepeserî, tepeserîtî, tepesertî
tepeser bûn (lêker)(Binihêre:) tepeser
tepeser kirin tahde lê kirin
(lêker) tade lê kirin, zulm lê kirin, stemkarî kirin, zilm kirin, hêzek giran danîn ser, serqut kirin, tepisandin, pestandin, pêpes kirin, pêlî kirin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ته‌په‌سه‌ر کرن.
Têkildar: tepeser.
ji: tep + -e- + ser.
: tepeserkirî, tepeserkirin
tepeserbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) tepeser
tepeserbûyî (rengdêr) (Binihêre:) tepeser
tepeserî zulm, sitem, zordestî
(navdêr, mê) çewisandin, bindestî, jêrdestî, kotekî, zordarî, tade, zilm, stem, neheqî, xedre.
Herwiha: tepeserîtî, tepesertî.
ji: tepeser + -î
tepeserkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye tepeser kirin
tepeserkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) tepeser
tepetep teptep, pitepit, rep rep, reperep, çipeçip
tepetep kirin (lêker) kirin reperep, reperep kirin.
ji: tepetep + kirin
tepetepkirin (navdêr, mê) pitepitkirin.
ji: tepetep +kirin
tepik 1. gilfika herî û rêxê 2. kermeyên ku bi dest tên çêkirin
1. rîxa qalibdayî (navdêr, mê) sergîn, libinên rîxê, rîxa qalibdayî ya ku wek ardû anku sotemenî tê bikaranîn.
Bikaranîn: Lêker: tepik kirin. Navdêr: tepikkirin Rengdêr: tepikkirî.
Herwiha: tepk
tepik danîn (lêker)(Binihêre:) tepik
tepik kirin (lêker)(Binihêre:) tepik
tepikdanîn (navdêr, mê) (Binihêre:) tepik
tepikkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye tepik kirin
tepikkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) tepik
tepikvedan (navdêr, mê) dema tepikek dihêt vedan dako berhev bit jibo girtina tewalan tepik liber yekî vedan ang, :nex nedanan jibo dawe ana gurzekî dijî wî
tepil cureyekî amûrên mûsîqayî ye
tepîn (navdêr, mê) dengê tep lêdanê, şepên, :te destê xwe li zikê wî da tepên jê hat.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ته‌پین.
Bikaranîn: Lêker: tepîn kirin. Navdêr: tepînkirin Rengdêr: tepînkirî
tepîn kirin (lêker)(Binihêre:) tepîn
tepînî (navdêr, mê) repînî, qerpînî, qurpînî.
ji: tepîn +-î
tepînîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) tepînî
tepînk (navdêr, mê) hedm, hezan, hezim, mayin, lexem, mîn, herîvan.
ji: tepîn +-k
tepink teqemeniya ku di bin erdê de tê bi cih kirin û gava giranî têkeve serê diteqe
tepînk çandin (lêker)mayîn kirin, tepînk danîn.
ji: tepînk + çandin
tepînk danîn (lêker) mayîn kirin, tepînk çandin.
ji: tepînk + danîn
tepînker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê tepîn dike, mayînker, mînker.
ji: tepîn + -ker
tepînkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye tepîn kirin
tepînkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) tepîn
tepiş qabiliyet
tepisandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye tepisandin
tepisandin (lêker)(navdêr, mê) dewisandin, pê lê kirin, pestandin, pêpes kirin, qeyiqandin, pêlî kirin, hêzek giran danîn ser, piyê xwe yan tiştek din danîn ser tiştekî û ew tişt bi zorê birin xwarê, perçiqandin, zirviçandin, merriçandin, çewisandin, tepeser kirin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ته‌پساندن.
Herwiha: tepsandin. Tewîn: Lêker: -tepisîn-.
Têkildar: tepisîn.
ji wêjeyê: Ji 1925ê û vir de, ji ber ku tevgera Şêx Seîd bi xwînê hate tepisandin, bi hezaran dîndarên Kurdan hatin nefîkirin. Hinek ji wan çûn Anatoliya Navîn. Hinek ji wan berê xwe dan Rojhilat û Binxetê. Ji salên 70’an û vir de îcar tevgerên Kurd rengê xwe guhertin ser çepgiriyê..
ji: tep + -is- + -andin.
: tepisandî, tepisîner, tepisînk
tepisandin/ditepisîne/bitepisîne 1. (bi awayekî kîp) dagirtin 2. tahde lê kirin 3. ritimandin
tepisîn (lêker)(navdêr, mê) dewisîn, hatin tepisandin, ji ber hêzek giran ber bi xwarê livîn, ji tirsê deng ji xwe birikîn û li ciyê xwe rûniştin, hiş bûn: Wê şevê di civatê de em tepisîn..
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ته‌پسین.
Herwiha: tepisan, tepisiyan, tepisyan, tepisan, tepisiyan, tepisîn. Tewîn: Lêker: -tepis-.
Têkildar: tepisandin.
ji: tep + -is- + -în.
: tepisiyayî, tepisî
tepisîn/ditepise/bitepise 1. (bi awayekî kîp) tijî bûn 2. tûşî tahdeyê hatin 3. ritimîn
tepişkor (rengdêr) çelexwehr, goc, lêtême, pêlte, destbêxwê, tablar, destpelixî, destxav, kestepeste, destsist, tewş, zerarok, ziyanok, xesarok, şilşeht
tepişkorî (navdêr, mê) zeraroktî, ziyankarî.
ji: tepişkor +-î
tepişkorî bûn (lêker) tewişîn, zerarokî bûn, ziyanokî bûn, xesarokî bûn, tewişîn.
ji: tepişkorî + bûn
tepişkorîbûn (navdêr, mê) tewişîn, zerarokîbûn, ziyanokîbûn, xesarokîbûn, tewişîn.
ji: tepişkorî +bûn
tepiştene (Zazaki) (lêker) girtin, hilgirtin, zeft kirin. Navdêr: tepiştiş
tepkanê (navdêr, mê) goganê, topanê, holanê
tepkane (navdêr, mê) topane, gogane, holane
teplêdan (navdêr)(Binihêre:) tep
teplû nexweşiyek e
tepres dekbaz, fendbaz
tepsî (navdêr, mê) sênî, belem, ferxesênî, tepsî, bergeş, sifre, berkêşok, mersef, sînî, ferxesînî, hewank, teblîk, zêrcam, amana berfireh ya ku sênîk û amanên din tê de tên bicihkirin daku gerrandina wan asan be yan xwarinê jê nekeve ser erdê yan ser maseyê.
Herwiha: tebsî tefsî temsî tevsî tewsî
teptep (navdêr, mê) Ew dengê dertê dema mirov bi dest li tiştekî dideLi dibistanê dema xwendevan aciz dibûn bi destan li maseyan didan û dikirin teptep. Ew dengê dile ku dema dil zêde lêdide (di dema tirs yan coşê de) dertêDema Şîlan li ser rêya dibistanê rastî segan hat gelek tirsiya û bû teptepa dilê wê..
Bikaranîn: Lêker: teptep kirin. Navdêr: teptepkirin Rengdêr: teptepkirî.
Bide ber: teperep
teptep kirin (lêker)(Binihêre:) teptep
teptepî bûn (biwêj) demdemî bûn. bêîstikrar bûn. cemîle jineke teptepî ye, rast û çepê wê kifş nabe.
teptepkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye teptep kirin
teptepkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) teptep
tepûrep (navdêr, mê) Ew dengê dertê dema ku sol û pêlav bi hêz û hêl li erdê tê xistin.
Bikaranîn: Lêker: tepûrep kirin. Navdêr: tepûrepkirin.
Herwiha: teperep.
Têkildar: reperep, teptep, teq
tepûrep kirin (lêker)(Binihêre:) tepûrep
tepûrepkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye tepûrep kirin
tepûrepkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) tepûrep
tep f. tap
tepan mallet
tepandin v.t. to pat, to tap
v.t. to pat, to tap
tepe m. summit, mountain top
teperep kirin v.t. to rap
v.t. to rap
tepirandin to stratch about, to dredge up
teptepa dil palpitation
tep Betrug
Schwindel
teparik Stöpsel
tepelik Häubchen
Kalotte
Schädeldecke
Schmuckstück am Oberteil einer Kopfbedeckung
tepik getrockneter Kuhmist
Kuhdung, in Form geknetet
Kuhfladen
tepotaş Abschlagspiel mit dem Ball
Ballspiel, ähnlich Völkerball
tepres Betrüger
teptepî bûn Herzklopfen haben
zittern
tep m. cog. gil, tap, nîçik, tîtik, tiltilik, zîrwe n.
n. lep, lap, lop n.
rd. xeznag, luk, qurnaz, dirnoz
m. tip. fef n., sara m., epîlepsî m.
m. lapaçe, sirmaqe, çapale, terpike, lapate, lepate, lepaçe, çopole, lamate m.
tep avêtin tg. sîrmaqe pirodayene, lekmate pirodayene, sîrmaq kerdene, terpike riestene, samar kerdene
tep û rep rd. tep rep, tep û rep tepa m. ribînîye m.
tepaketî rd. fefin, sarayin, epîlepsîyin
tepan n. darsoqî, sersoqî, darkut, daqoq, darhewan, konîyê rirne, toqmaq, darê dinge, daqueq n.
tepan kirin llb. darsoqî kerdene, darkut kerdene, daqoq kerdene, toqmaq kerdene, darsoqînayene, darkutnayene
tepdar rd. fefin, sarayin, epîlepsîyin
tepe n. cog. gir, tûm, tîl, tap, qîl, pul, tûmik, tilik, komik, qot, tepe, tile n.
tepedor m. bot. azgilêre, azgulyere, azgele, ajgele m.
m. tapa, xazik, tipa m.
tepelik m. muz. dimbeleke, dumbeleke, dumbilike, dinbeleke m.
tepes n. ca, mewqî n.
tepeser kirin lg. kerehis kerdene, keregims kerdene
tepetep rd. reperep, çipeçip, tepetep
tepetep kirin lg. reperep kerdene, tepetep kerdene
tepik n. cog. gir, tûm, tîl, tap, qîl, pul, tûmik, tilik, komik, qot, tepe, tile n.
m. cog. gîl, tap, nîçik, tîtik, tiltilik, zîrwe n.
m. guda mîrî, mîrgude m.
m. lapaçe, sirmaqe, çapale, terpike, lapate, lepate, lepaçe, çopole, lamate m.
m. tepike m.
m. dafike, dame., deke, feqe, dome m.
tepik danîn lg. dafike ronayene, dame ronayene, deke ronayene, feqe ronayene
tepil m. tapike, defike, darbuqa, defika destî m.
tepîn m. piroginayis n.
tepinî m. tepîye, repîye m.
tepinî jê anîn lg. tepîye cira ardene, repîye cira ardene, repîne cira ardene
tepînk m. mayîn, mîn n.
tepis m. hêginîye, qabilîyet, gêrûfen, qebîlîyet, qebîlet m.
tepisandin lg. dewesnayene, pêpesnayene, kepesnayene, tepesnayene, kurisnayene, pestnayene, repesnayene, pêpes kerdene, dawasnayene, dowsnayene
m. dewesnayis, pêpesnayis, kepesnayis, tepesnayis, kurisnayis, pestnayis, repesnayis, pêpeskerdis n.
tepl n. rêça bêçike, rêça engiste, hurêndîya bêçike m.
m. muz. tapike, defike, darbuqa, defika destî m.
teple m. muz. dimbeleke, dumbeleke, dumbilike, dinbeleke m.
teplik m. muz. dimbeleke, dumbeleke, dumbilike, dinbeleke m.
tepo m. ribînîye m.
tepsî m. tepsîye m.
teptepa dil m. pitpitis, kilkerdis, helecan, pirtis, tepetepa zerî, kilkerdisê zerî n.
teptepe rd. sepal, ginrir
tepûtor m. pîrike, mijike, pepike, hetanê pîre m.
tepe qil (n), gil (n), gir (n), tepe (n), tum (n), pul (n), lewe (n), til (n), tirp (n)
tepsi tepsî (m), tepsîye (m)