Encamên lêgerînê
tendurist rd 1. sağlıklı, sıhhatlı 2. dinç, esen, sağlam, güçlü¸ zinde,
tendurist bûn l/ngh 1. sağlıklı olmak 2. dinçleşmek, dincelmek
tendurist kirin l/gh 1. sağlıklı kılmak, sağlıklı hale getirmek 2. dinçleştirmek
tenduristbûn m 1. sağlıklı olma 2. dinçleşme, dincelmek
tenduristgeh m hastahane
tenduristî m 1. sağlık, sıhhat 2. sağlık (vücudun iyi veya kötü olması durumu) 3. dinçlik, esenlik
tenduristiyî rd sağlıksal, sıhhî
tenduristkirin m 1. sağlıklı kılma, sağlıklı hale getirme 2. dinçleştirme
tenduristname m sağlık karnesi
tendurist kes an jî tiştê ku tu nexweşiyeke wî tune ye; bisihet, bijûn
(rengdêr) (Binihêre:) tendiristî
tenduristî temtêla bênexweşiyê û xurtiya bedenî; jûn, sihet
tenduristînasî zanistên ku pisporiya wan têkildarî jûnê ye
tendurist rd. wes, silamet, wesûwar, saxlem, weswahar
tenduristiyî m. wesîyîye, wesîyênî m.
tenduristname m. wesîyename. karna wesîye m.