Encamên lêgerînê
tenê yalnız.
rd 1. yalnız, tek (yanında başkaları bulunmayan) * mala tenê ya li serê gir tepedeki yalnız ev * tenê kesek heye tek bir kişi var 2. yalnız, tek, salt * li ber me tenê riyek heye önümüzde tek yol var 3. tanecik (bir sayıyla kullanıldığı zaman) * sêveke wî ya bi tenê heye bir tanecik elması var 4. g/h sadece, yalnız, ancak * îstgehên televizyonan tenê bi destê dewletê dikare bê avakirin televizyon istasyonları ancak devlet eliyle kurulabilir * ez dê biçim, tenê ez hevalên xwe dixwazim giderim, yalnız arkadaşlarımı isterim 5. ancak (olsa olsa, en çok, daha çok, güçlükle) 6. yalnız, ayrı, tek başına 7. h yalnız (yanında başkaları olmayarak) * ez di heyata xwe de li bajêr bi tenê negeriyame ömrümde şehir içinde yanlız dolaşmamışım 8. h yalnızca 9. h yalnız, sadece, salt * bi tenê pereyê wê têrî dikir ku pê karibe here Stenbolê kendisini yalnız İstanbul’a kadar götürecek parası vardı 10. sadece, bir * her tişt xelas bû, ev tenê mabû... herşey bitti, bir bu kaldı... 11. ancak, yalnız, bir * tenê tu dikarî vî bikî bunu bir sen yapabilirsin 12. psî yalnız (toplumsal ilişkilerde yoksun veya yoksun bırakılan kişi)
tenê bûn l/ngh yalnızlaşmak
tenê carek bir defalık (bir kereye özgü olan, bir kereye özgü olarak) * ez tenê carek êzingan didime te bir defalık için sana odun veriyorum
tenê man l/ngh yalnız kalmak
yalnız kalmak
tenê qemçika (wî) tune ye (bir) yuları eksik
tenê xwedê li kewnekê dimîne bir kararda bir Allah
tenêbûn m 1. yalnızlık 2. yalnızlaşma
tenêman m yalnız kalma
tenêmayîn m yalnız kalış
tenêşe m kangren
tenêşek bj/m kangren
tenêşekî rd kangrenli
tenêşekî bûn l/ngh kangrenleşmek, kangren olmak
tenêşekîbûn m kangrenleşme, kangren olma
tenêtî yalnızlık.
m yalnızlık
tenêyî m yalnızlık
tenê 1. bi serê xwe 2. livek/hebek
(rengdêr) tek, tena, tenya, bitenê, yek, bêkes, bêxwedî, ti kes yan tişt li gel ne, ti kes yan tişt pê re na: Ez tenê hatim. (Ti kes li gel min nehat.) Em ne bi tenê ne. (Hin kes dî jî hene.), sêwî, êtîm, hêmin.
Herwiha: tinê, tenê, bitinê.
: bi tenê, bitenê, bitenêtî, tenêtî, tenêyî.
ji: Bi pehlewî tenîhâ, bi soranî tenha, bi zazakî tenya.
Bikaranîn: Lêker: tenê bûn, tenê kirin. Navdêr: tenêbûn, tenêkirin Rengdêr: tenêbûyî, tenêkirîBi zaraveyên din, Kurdî (Soranî): tenha, Kurdiya başûr: Zazakî: tenya
tenê bûn (lêker)(Binihêre:) tenê
tenê kirin (lêker)(Binihêre:) tenê
tenê man (lêker) tenê mayîn.
ji: tenê + man
tenê yî (navdêr, mê) tenyayî, takî, teki- tî.
ji: tenê +-yî
tenê, xenê (biwêj) kesên ku tenê û bi serê xwe ne, zêdetir rehet û bextewar in. mirovên tenê, xenê. gelek wer dixwazin, lê jiyan zêde derfetê nade mirov.
tenêbûn (navdêr, mê) digel kesê nebûn, :duh ez li mal bi tinê bûm
tenêbûyî (rengdêr) (Binihêre:) tenê
tenêkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye tenê kirin
tenêkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) tenê
tenêman (navdêr, mê) tenêmayîn, tenêbûn.
ji: tenê +man
tenêtî (navdêr, mê) bêkesî, bêhevalî, tenyayî, tenêbûn, bitenêbûn, hestkirina bitenêbûnê.
Herwiha: tinêtî.
Bide ber: tenahî.
ji: tenê + -tî
tenê only
alone. bi tena xwe=by him/her/itself, alone
alone, only, except for
alone, only
tenê alsobi tenê alone, only
tenêtî f. misery, loneliness
tenê allein
alleine
nur
tenêbûn Alleinsein
Einsamkeit
Isolation
tenêtî alleinheit
Alleinsein
Einsamkeit
Isolation
tenê g. mela, tenya, tenê, ancax
tenê bûn tng. tenya bîyene, tenê bîyene, teyna bîyene
tenê histin tg. tenya verdayene
tenê kirin tg. tenya kerdene
tenê man tg. tenya mendene, tenê mendene, teyna mendene
tenê mayîn tg. tenya mendene, tenê mendene, teyna mendene
tenêbûn m. tenyabîyayis, tenêbîyayis n.
tenêman m. tenyamendis, tenêmendis, teynamendis n.
tenêmayîn m. tenyamendis, tenêmendis, teynamendis n.
tenêperist rd. merdimgirîz
tenêtî m. tenyayîye, teneyênî, tenyayênî, tenyatîye m.
tenê biraz
biraz
bakınız: tena
(m) bakınız: tenî-I (m), tenîye (m)
tenê verdayene bakınız: tena verdayene
tenê verdîyayene bakınız: tena verdîyayene
tenêi bakınız: tayê
tenênî (m) bakınız: tenayênî (m)
tenêverdayîş (n) bakınız: tenaverdayîş (n)