Encamên lêgerînê
tembî bnr tembih
tembîh m tembîh, uyarı 2. biy tembih, uyarım, uyarma
tembîh kirin l/gh 1. tembihlemek, uyarmak, hatırlatmak 2. biy tembihlemek, uyarmak
tembîhkirî rd tembihli, tembihlenmiş olan
tembîhkirin m 1. tembihleme, uyarma, hatırlatma 2. biy tembihleme, uyarma