Encamên lêgerînê
temas etmek mizişandin
1) li hev ketin, bi hev bûn 2) ji (tiştekî) behs kirin, li ser (tiştekî) sekinin 3) jê çêl kirin, jê behs kirin
(veya biriyle temasta bulunmak) 1) (bi yekî re) di têkiliyê de bûn 2) (ji tiştekî) behs kirin, li ser (tiştekî) sekinîn 3) (bi yekî re) raketin (ji bo têkiliya cinsî)
mizişandin (bir şeye)
1) li hev ketin, bi hev bûn 2) ji (tiştekî) behs kirin, li ser (tiştekî) sekinîn 3) jê çêl kirin, jê behs kirin (biriyle)
temas etmek (veya biriyle temasta bulunmak) 1) (bi yekî re) di têkiliyê de bûn 2) (ji tiştekî) behs kirin, li ser (tiştekî) sekinîn 3) (bi yekî re) raketin (ji bo têkiliya cinsî)